Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Exempel på grunder för avslag i tidigare beslut

Genom att se hur tidigare beslut motiverats så är det större chans att undvika att söka för något som riskerar att få avslag. Det är dock oftast motiveringar som avgör slutligt beslut, så listan här är till för att uppmärksamma på var fokus bör ligga i ansökningar. Störst chans till bifall har projekt som har tydligt fokus på god beskrivning av ordet "utveckling" samt att det är just "aktiviteter och mindre inköp" . Vanligt med bifall har det också varit för ansökan under 100 tusen, projekt som går att genomföra under ett år, utomhus synliga allmänt tillgängliga resultat, inomhus allmänt tillgängligt ibland, samt projekt för åretruntboende.

Följande innehåll i tidigare ansökningar har orsakat avslag:

 • annan nämnd i kommunen har redan ansvaret (men prioriterat bort av någon orsak)
 • löner (undantag för expertkompetens)
 • lokalkostnad (undantag hyra för särskilt tillfälle)
 • underhåll ( eget bristande underhåll som leder till återanskaffning utan nytänk)
 • pågår redan ett projekt som ej är slutredovisat
 • sökande är en enskild privat person utan nätverks/föreningsbackup
 • sökande är ett privat företag utan nätverk/företagsföreningsbackup
 • fastighetsägarens ansvar där förening hyr
 • medlemsvärvning
 • målgrupp över hela kommunen (inte lokalt projekt)
 • får redan bidrag av annan nämnd som ska kunna inkludera projektet
 • ger bara delaktighet för de som sökt (ej allmän inbjudan/tillgång)
 • saknas summa att ta ställning till
 • engångsåtgärd med hopp om att någon annan nämnd sen ska underhålla
 • ekonomisk kris där annan nämnd slutat ge bidrag
 • nya lagkrav
 • resor iväg från platsen
 • reskosntad för externa besökare
 • annan myndighet har ansvaret
 • manifestation (om gränsar till partipolitisk eller religiös påverkan)
 • är inte "aktiviteter och mindre inköp"

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Exempel på grunder för avslag i tidigare beslut

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol