Meny

Meny

Föreningsliv, stöd och bidrag

Föreningslivet är viktigt och vi vill göra det lättare för dig som driver eller vill starta förening.

Aktuellt

Nya bidragsregler från 2020-01-01

Fritids- och Folkhälsonämnden beslutade i maj 2019 att utarbetat förslag på nya bidragsregler ska genomlysas av föreningslivet under en remissperiod. Kommentarer och synpunkter kan lämnas till och med 19-09-25 Förslag till utformning av framtida bidragsformer.PDF

Under hösten 2019 kommer beslut. De nya reglerna träder i kraft 2020-01-01 med övergångsregler där detta krävs.

För frågor eller synpunkter tag kontakt med Hans Andersson, telefonnummer 033-35 73 76 eller Mikael Hedberg, telefonnummer 033-35 73 77

Kriterier

De olika föreningsverksamheterna har olika kriterier som du måste uppfylla för att kunna söka bidrag till din förening. Det finns ungefär 280 registrerade föreningar och av dessa är cirka 130 idrotts- och fritidsföreningar som håller på med allt från fotboll och ishockey till scouting och parkour. Allt finns samlat i Interbook.

Inte bara idrottsföreningar

Därutöver har vi också kulturföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar och frivilligorganisationer i vårt föreningsregister

l

Självservice

Ansökan om närvarorapportering i Aktivitetsstöd


Ansökan om inloggning i InterbookGo


Text

Senast ändrad: 2019-08-19 13.51

Ändrad av:

Dela sidan: Föreningsliv, stöd och bidrag

g q n C