Meny

Meny

Dialogmöte bidragsutredning

Föreningslivet i Borås har en lång tradition och ett stort ideellt engagemang. Borås stad vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle.

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer.

Kulturförvaltningens Dialogcafé den 7 maj

Detta möte kommer behandla en bidragsutredning som just nu genomförs av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Utredningens projektledare besöker Dialogcafét och berättar mer om hur bidragssystemen för Borås föreningsliv kan organiseras i framtiden.

Senast ändrad: 2019-04-18 12.16

Ändrad av:

Dela sidan: Dialogmöte bidragsutredning

g q n C