Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Exempel på dagordning

En dagordning skickas till alla deltagare före mötet. Den ska innehålla mötets tänkta punkter.

Förslag på dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående mötesprotokoll
5. Sektionsrapporter
a) Ungdom
b) Bingo
6. Loppmarknad
7. Ledarutbildning
8. Ekonomi / budget
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Senast ändrad: 2019-08-21 11.23

Ändrad av:

Dela sidan: Exempel på dagordning

g q n C