Meny

Meny

Balansräkning

En balansräkning visar tillgångar och skulder i en förening.

Förslag på balansräkningens utformning:

Balansräkning

Borås xxklubb 20xx-01-01 -- 20xx-12-31 (år och datum)

BalansräkningTillgångar

2016-12-31

2015-12-31

Plusgiro

15 589

83 252

Bankkonto

100 435

34 589

Ej utbetalda bidrag

45 000

0

Fordran medlemmar

8 000

6 000

Summa tillgångar

172 024

123 841

--

--

--

Skulder och eget kapital

--

--

Leverantörsskulder

98 364

56 778

Upplupna kostnader

15 000

0

Upplupna arbetsgivaravgifter

3 450

0

Anställdas preliminära skatter

4 500

9 000

--

--

--

Eget kapital

51 163

45 231

--

--

--

Årets resultat

-723

45 231

Summa skulder och eget kapital

172 024

123 841

Borås den xx februari 20xx (datum och år)

Kristina Nilsson
Kassör

Senast ändrad: 2018-12-21 09.05

Ändrad av:

Dela sidan: Balansräkning

g q n C

y Nyheter

 • 2019-06-28 14.39

  Versace till Borås

  Textilmuseet och Borås TME presenterar en hyllning till modeskaparen Gianni Versace i vinterns stora modeutställning Gia...

y Nyheter

 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-25 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter