Meny

Meny

Revisionsberättelse

Föreningens revisionsberättelser återger det som har hänt under året. Framförallt granskas ekonomi, hur den har skötts och om styrelsens får fortsatt förtroende.

Förslag på revisionsberättelse

Revisionsberättelse för Borås xxxklubb

Revisionen omfattar räkenskapsåret 1/1 - 31/12 20xx

Vi har granskat årsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 20xx-01-01 -- 20xx-12-31. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Vi tillstyrker:
- att resultaträkningen och balansräkningen fastställts.
- att tillgängliga vinstmedel, kronor xxxxxxx, disponeras enligt styrelsens förslag, det vill säga balanseras i ny räkning, samt
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Borås den xx februari 20xx

Av Borås xxklubb valda revisorer

xxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxx (namn)

Senast ändrad: 2019-01-07 10.51

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsberättelse

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Akvarellvecka med Erik Hårdstedt

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-19 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter