Meny

Meny

Donationsfonder

Det finns ett flertal donationsfonder som föreningar och privatpersoner kan söka pengar från. Fritids- och folkhälsonämnden fördelar medel ur en av dem, Samfond 3.

 Enligt fondens regler ska den disponibla avkastningen användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn- och ungdomsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om det belopp som kan fördelas ur Samfond 3.

Bara föreningar verksamma i Borås kan söka.

Föreningens ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september innevarande år till Fritids- och folkhälsoförrvaltningen, Sturegatan 38, 501 80 Borås.

Senast ändrad: 2018-11-27 08.14

Ändrad av:

Dela sidan: Donationsfonder

g q n C