Meny

Meny

Ansök om medel för att utveckla platser inom Borås Stad, Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen vill bidra till ett ökat antal lokala utvecklingsgrupper, fler invånare och mer ekonomisk aktivitet i såväl stadens olika områden som i landsbygden. Kommunstyrelsen har avsatt medel för lokal utveckling inom kommunen som i första hand ska ges till aktiviteter samt mindre inköp.

Förutom pengar behövs det kunskaper, idéer och erfarenheter för att skapa lokal utveckling. Det kan börja med din idé. Se filmen nedan som förklarar hur det går till.

Var ska det hända?

Aktiviteten ska utveckla en plats som kan ligga var som helst i kommunen: i staden eller på landsbygden.

Vem kan söka pengar?

Föreningar och lokala samarbetsgrupper. Vi uppmuntrar samarbeten mellan alla tänkbara parter: Till exempel idrottsföreningar, företag, skolor, seniorföreningar och byalag.

Lista med exempel på grunder för tidigare beslut.PDF

Bilder med exempel på resultat från tidigare beslut.Powerpoint

Hur ansöker vi?

För att kunna ta del av bidraget ska ni skicka in en ansökan senast den 30 september. Fyll i nedanstående formulär. Om du hellre vill skicka e-post eller brev se information nedan.

Borås stad, Stadsledningskansliet, samlar in och lagrar uppgifter om dig med ändamålet att administrera din ansökan. Uppgifterna bevaras inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som angivits. På webbplatsen boras.se/pub kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.Där vi kan nå representant för de som ansöker.
Eventuell kontaktperson:
Eventuell kontaktperson:
Ansök via e-post eller brev

Skickar du e-post eller brev måste det i ansökan finnas följande uppgifter:

  • Vilken organisation/förening som söker
  • Kontaktuppgifter
  • Vad ni vill göra
  • På vilket sätt ni tycker att det ger lokal utveckling
  • Vilken summa ni söker
  • Vara märkt med eller ha ärenderaden "Ansökan om medel för lokal utveckling"

E-postadress: boras.stad@boras.se
Postadress: Borås Stad, Kommunstyrelsen, 501 80 Borås

Senast ändrad: 2019-09-02 17.16

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om medel för att utveckla platser inom Borås Stad, Kommunstyrelsen

g q n C