Meny

Meny

Rya åsar - 2,4 km

Rya åsars elljusspår är cirka 2,4 kilometer långt. Spåret går på flacka grusade stigar igenom lummig granskog. Spåret passerar också förbi de öppna åkermarkerna vid Ramshulans gård. Spåret går att "hoppa på" bland annat från Björbobacken eller från Ryssby.

Spåret är belyst från skymning till 21.30.

Klassning: medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten:

Elljusspåret passerar rakt igenom Rya åsars naturreservat. Reservatet består både av stora lummiga granskogar mot norr, de ekklädda sluttningarna ned mot Viskan, samt de öppna ängs- och åkermarkerna runt Ramshulans gård. Nämnas kan också Björbo hage, en ädellövskogslund med spår av äldre tiders terrassodlingar. 

Parkering: Björbostugan, därifrån knappt 200 meter
Närmaste busshållplats: Almenäsvägen, hållplats Björbostugan, knappt 800 meter

Senast ändrad: 2017-07-25 13.58

Ändrad av:

Dela sidan: Rya åsar - 2,4 km

g q n C