Meny

Meny

Trollevi

Grillplatsen ligger strax norr om fotbollsplanerna vid idrottsplatsen Trollevi i Sparsör. Vid grillplatsen finns även ett vindskydd.

Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten

Strax norr om Trollevi ligger det vackra naturreservatet Mölarp/Kröcklings hage.

Parkering: Trollevi, därifrån cirka 200 meter
Närmaste busshållplats: Riksväg 42, hållplats Intet, därifrån cirka 400 meter.

Senast ändrad: 2018-05-17 18.50

Ändrad av:

Dela sidan: Trollevi

g q n C