Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Månadstema Maj - Friluftsliv i skyddad natur

Varje månad under Friluftslivets år har tilldelats en speciell inriktning!

Månadstema för maj är - Friluftsliv i skyddad natur

I Borås finns det 14 naturreservat, sex kommunala och åtta statliga. Ytterligare ett kommunalt naturreservat, Gåshult i Bredared, är under uppbyggnad.

Foton Dag Ekelund och Anna Karlsson

Ett naturreservat kan bildas av flera olika anledningar. Det kan vara för att bevara, skydda eller nyskapa biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer eller skyddsvärda arter. Ytterligare en anledning kan vara att tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftslivet.

I naturreservat kan speciella regler gälla, bland annat är det oftast inte tillåtet att tälta eller att grilla/elda på platser som inte är speciellt iordningställda för detta. Varje reservat har sina egna regler, reglerna som gäller för just det naturreservat du vill besöka finns att läsa på informationstavlor vid varje reservat.

Hofsnäs är ett av de mest välbesökta naturresrevaten i Borås. (Fastigheten ligger dock i Tranemo, men ägs av Borås Stad). Området visar upp både gammal och vacker ekskog där bland annat den hotade skalbaggen läderbagge lever. Här finns också stora hagmarker som hålls öppna av betande kor. I kanten av Torpasjön har ett nygg fågeltorn byggts upp. Det lilla naturreservatet Backa i Ljushult är ytterligare ett naturreservat med gammal ekskog och läderbagge.

Rya åsar och Storsjöns naturreservat har båda bildats för att tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv, men på både platserna finns också många naturvärden. Rya åsar bjuder både på vacker ekskog, flera utsiktsplater (inklusivse ett nytt utsiktstorn uppe på gamla Björbobacken), röjningsröseområden vid Björbohage samt den återskapade bondgården Ramshulan. Längre upp i granskogen finns de små vildmarkssjöarna Fjällsjön och Abborsjön. Vid Storsjön vandrar du längs kanten av den relativt stora sjön, som ursprungligen var 7 mindre sjöar som dämdes upp för att få vattenkraft till dåvarande Rydboholmsbolagen i Viskafors.

Naturreservaten Älmås, Mölarps ö och Kröcklings hage har alla bildats delvis för att bevara och visa upp gamla odlingslandskap med slåtterängar och hamlade träd. Vid Mölarps ö finns dock också flera historiska lämningar, bland annat en hällkista. Till naturreservatet Mölarps ö hör också Skalle fågeltorn ute vid Öresjö. Kröcklings hage bjuder utöver slåtterängar också på tydliga spår från istidens härjningar.

Rölle, Sundholmen och Tranhult är mindre naturreservat som bjuder på vacker lövskog och intresannt flora.

Den stora Vänga mosse och det mindre naturrservatet Tränningen har bildats för de stora opåverkade mossarna och våtmarkerna. Vänga mosse är dessutom ett tillgänlighetsanpassat naturreservatet med en bred träspång tvärs över hela mossen och Säveån. Här finns också två fågeltorn.

Våra minsta naturreservat är Flenstorp och Lindåsabäcken. De har bildats för att skydda olika arter och deras livsmiljö. I Flenstorp växer en oceaniskt präglad lavflora och i Lindåsabäcken finns flodpärlmusslan som kan bli flera hundra år gammal. I dessa reservat fokuseras på artskydd och därför finns inga vandringsleder eller anordningar för besökande.

Ytterligare ett naturreservat, Gålshult i Bredared, är under uppbyggnad. Gåshult är en gammal bondgård med stor biologisk mångfald, mycket tack vare en före detta ägare som i många år skött gården för att framhäva den biologiska mångfalden.

Här hittar du mer information om alla naturreservat i Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Månadstema Maj - Friluftsliv i skyddad natur

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol