Meny

Meny

Tolkens badplats

Grillplatsen ligger vid Tolkens badplats vid västra stranden av sjön Tolken, några kilometer öster om Äspereds samhälle.

Tillgänglighetsanpassad: Nej
Toalett: Ja, under sommarlovet

I närheten

Tolkens grillplats och badplats ligger inne i Sundholmens naturreservat, ett kulturlandskap med mycket stora inslag av bokskog. I naturreservatet ingår även ön Holmen, där ruinen av det gamla Brahe-slottet Sundholmen finns. Här finns också Sundholmens Kursgård, telefon till Sundholmens kursgård 033 - 35 36 64.

Parkering: En liten parkering finns vid badplatsen, därifrån knappt 100 meter
Närmaste busshållplats: Äsperedsvägen, hållplats Äspereds kyrka, därifrån drygt 3,0 kilometer.

Senast ändrad: 2018-06-12 11.07

Ändrad av:

Dela sidan: Tolkens badplats

g q n C