Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hillareds byalag - Såken runt - 19,0 km

Vandringsleden Såken runt går som namnet antyder runt sjön Såken. En lämplig plats att starta leden är vid den så kallade Getabroa, som ligger precis norr om Hillareds samhälle, på vägen till den lilla hamnen i Sågviken i Såkens södra ände. Vid hamnen finns det plats att ställa bilen. Givetvis går det bra att hoppa på leden på fler ställen, men då kan det vara svårare att hitta en plats att ställa bilen på.

Vandringsleden Såken runt ägs och sköts av Hillareds byalag.

Leden går delvis i Borås kommun och i Svenljunga kommun.

Leden går på både mindre skogsstigar och större grusvägar och är på sina ställen ordentligt backig. Längst upp i norr kan du välja på två olika vägval. Det västra går på små skogsstigar och tar dig förbi Hinnareds lilla, men mycket trevliga, badplats. Det östra går på en större cykelväg. Efter någon kilometer möts ledalternativen igen.

Vid starten vid Getebro ser du spåren av det vattenkraftverk som Almedals fabriker i Dalsjöfors utnyttjade i början av 1900-talet. Kraftverket är dock fortfarande i drift, dock inte av Almedals.

Vid Hagö i nordväst kan du lämna leden för en liten stund för att titta på de många stora odlingsrösena. Här finns också en liten bokskog och flera stora och åldriga ekar. I bokskogen finns också ett mycket enkelt vindskydd. Bokskogen vid Hagö är en rest av den mycket stora bokskogen och kronoallmänningen Gälaveden. Den omnämns så tidigt som i början av 1300-talet i en bilaga till Västgötalagen.

Vid Sågviken i söder kan du lämna leden ett stycke och se på de stora jättegrytorna från istiden.

Nere vid Sågvikens hamn finns en grillplats med vacker utsikt över sjön.

Klassning: svår
Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten

I Såken kan du fiska bland annat abborre och gädda.

Parkering: Hamnen vid Sågviken strax norr om Hillared, därifrån cirka 200 meter
Närmaste busshållplats: Solvägen, hållplats Hillared, därifrån knappt 900 meter

Senast ändrad: 2020-05-15 12.11

Ändrad av:

Dela sidan: Hillareds byalag - Såken runt - 19,0 km

g q n C