Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Seglora byalag - kulturled - 5,8 km

Kulturleden är cirka 5,8 kilometer lång och mycket flack. Leden går delvis på mindre asfalterade vägar, delvis på grusvägar. Leden går till största delen igenom kulturlandskapet omkring Seglora by. Leden går att hoppa på på ett flertal ställen, men lämpligast parkerar du bilen vid Seglora kyrka och hoppar på kulturleden där.

Kulturleden ägs och sköts av Seglora byalag.

Längs leden finns mycket att se på, bland annat de tre mycket vackra stenbroarna som kommer att ta dig över ån Viskan. På Seglora kyrkogård kan du se platsen för den gamla kyrkan som år 1916 flyttades till Skansen i Stockholm. Även kyrkogården är mycket speciell med vackra väl bevarade stigluckor. Längs leden kommer du också att passera dåvarande Seglora prästgård, som idag används som hembygdsgård.

Klassning: lätt
Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten

I Seglora finns en mindre camping och stugby intill Viskan.

Parkering: Seglora kyrka, därifrån 0 meter
Närmaste busshållplats: Gamla Varbergsvägen, hållplats Seglora kyrka, därifrån drygt 100 meter

Senast ändrad: 2020-05-15 14.01

Ändrad av:

Dela sidan: Seglora byalag - kulturled - 5,8 km

g q n C