Meny

Meny

Vänga mosse

Vänga mosse är ett kommunalt naturreservat som bildades 2010. Reservatet är 238 hektar stort. Vänga mosse är en stor och förhållandevis opåverkad mosse. Området är lätt att besöka.

Det finns fina möjligheter till picknick och det är att lätt ta sig fram på våra spångar. Besök även vårt fågeltorn. Bli inte förvånad om du ser att det pågår arbeten i reservatet. Ett av våra uppdrag är att återskapa en mer öppen våtmark så att typiska våtmarksfåglar trivs bättre.

Tillgänglighetsanpassad: Delar av fågeltorn vid p-platsen och ett tillgänglighetsanpassat spår som är 1,8 kilometer.
I närheten: I naturreservatet finns ett markerat spår. Spåret är 2,3 kilometer långt.
Parkering: Ja, i naturreservatet.
Närmaste busshållplats: Solgärdet om du skall till huvudentrén och fågeltornet, därifrån cirka 600 meter.
Vänga kyrka om du skall till den västra entrén och det markerade spåret, därifrån cirka 600 meter.

Ladda ner broschyren Naturreservat i Borås Stad Vänga MossePDF

Nature reserve in the City of Borås Vänga MossePDFSenast ändrad: 2019-08-29 11.39

Ändrad av:

Dela sidan: Vänga mosse

g q n C