Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny 3 mil lång vandringsled från Kransmossen

Karta över långled från Kransmossen


Den orange-gröna leden är ett stort projekt som vi tror kommer att ta cirka 2 år att färdigställa. Leden kommer att förbinda Kransmossen med bland annat Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Golfbanan, Björkehov, Älmås, Svarttjärn och Gånghester.

Leden kommer att gå både på små skogsstigar och kortare sträckor på större grusvägar. En längre transportsträcka på grusväg kommer att finnas vid Gånghester, detta för att vi där måste passera både järnväg och bilväg vid de övergångar och tunnlar som redan finns.

Flera rastplatser och grillplatser kommer att finnas utmed leden. Möjlighet att bada kommer att finnas vid Transås badplats, samt enklare badmöjligheter vid Lilla Häljasjön i Gånghester och Svalesjön i Kråkered.

Långa sträckor av leden kommer att gå i typiskt sjuhäradsterräng, dvs på ganska små skogsstigar i kuperad och stenig terräng. Men denna kupering och i vissa områden mycket oländiga terräng bidrar också till att man på många ställen kan få en känsla av att vandra i en orörd urskogsliknande natur.

Leden kommer utöver vacker trollskog också att passera fina kultur- och odlingsmarker vid bland annat Älmås naturreservat och fina små skogstjärnar som Svarttjärn, Svalesjön och Horsåsasjön. Leden kommer också att passera Knallestenen, den plats där det sägs att dåtidens knallar i Boråstrakten hade årliga möten med andra knallar. Fina torplämningar finns bland annat vid Björkelund i Kråkered.

Den södra delen av leden, söder om väg 27 är nästan färdigställd. I väntan på att hela leden är färdigställd kan man som genväg nyttja någon av de mindre vägar som går parallellt med 27:an.

Under år 2021 kommer vi att uppföra den del av leden som ligger norr om Gånghestervägen.

Den sista etappen av leden kommer att bli den som är i området mellan Hedvigsborg, Älmås och Gånghester. Sträckningarna inom detta området är ännu inte helt klara.

Sträckningen av denna led har tagits fram av Borås stad tillsammans med Björkehovs IS, Borås Golfklubb och Kråkereds Byalag.

Arbetet påbörjades 2020 och förväntas pågå till våren 2022.

Leden kommer att bli drygt 3 mil lång.

Vi har ännu inte något namn på denna led. Vi vill gärna ha din hjälp! Skicka in namnförslag på leden till fritid@boras.se före den 1/6 2021.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ny 3 mil lång vandringsled från Kransmossen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender