Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fristad Naturskyddsförening - Gingrileden - 5,8 km

Gingrileden återupprustas just nu av Fristads Naturskyddsförening.

Leden är knappt sex kilometer lång och utgår från Mölarps kvarn. Leden går mestadels på stigar i skogsmark och hagmark. Leden är uppmärkt med orange färg.

OBS! En sträcka av leden går inne i en hage med betande kor. Om du vill undvika denna sträcka så följer du bilvägen som går runt hagen.

Gingrileden ägs och sköts av Fristad Naturskyddsförening.

Områdena omkring Mölarp och Gingri är mycket rika på fornlämningar, bland annat passerar du en stenkammargrav vid Mölarps ö.

Gingrileden passerar bland annat också Gingri lider, ett böljande jordbrukslandskap med gammal historia. Stora delar av leden går igenom ett landskap som är starkt påverkat av senaste istiden.

En grillplats finns på Mölarps ö.

Mer information

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folder Gingrileden.pdf Pdf, 1002 kB. 1002 kB 2023-03-15 16.18


Klassning

Medel

Tillgänglighetsanpassning

Nej

Parkering

Vid Mölarps kvarn, därifrån 0 meter

Närmaste busshållplats

Skalle, därifrån cirka 700 meter

Ägare och skötselansvarig

Fristad Naturskyddsförening

E-post: nils1nykom@gmail.com

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fristad Naturskyddsförening - Gingrileden - 5,8 km

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender