Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tremilaleden - 30 km

Uppförandet av Tremilaleden pågår fortfarande.

Större delen av sträckan är dock klar, och om du på egen hand vandrar mellan Kransmossen och Ulvens gata på Hedvigsborg, så kan du sedan följa Tremilaleden hela sträckningen om cirka tre mil.

Informationstavlor och extra tydlig skyltning i större korsningar kommer att sättas upp till hösten.

Vandringsleden går mestadels på små skogsstigar i vacker granskog, men också delvis på grusväg.

Tremilaleden passerar bland annat Transåssjön, Kråkered och Kråkstigen, Golfbanan, Björkehovs klubbstuga i Granbäcken, Älmås naturreservat, Svarttjärn och Gånghester.

Fina rastplatser finns bland annat vid Transåssjön, vid Kråkereds damm samt vid Kråkstigen, vid golfbanan, vid Björkelundtorpet och närbelägna Svalesjön, vid Horsåsasjön samt utmed Kransån på Kransmossen.

Både vid Svalesjöns och Horsåsasjöns rastplatser/grillplatser kan du ta dig en simtur i de små näckrosomgärdade tjärnarna.

Klassning:

Svår

Barnvagnsvänlig:

Nej

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

I närheten

Parkering:

Kransmossens idrottsplats, därifrån cirka 100 meter

Närmaste busshållplats:

Kransvägen, hållpl. Guldbrandshagen, därifrån cirka 500 meter

Karta över tremilaledens sträckning

Svart prick = Lämpliga startplatser (parkering finns vid alla startplatser utom Hedvigsborg) Röd prick = rastplats/grillplats (Grillplatser finns vid Kransmossen, Kråkered, Björkehovsstugan, Svarttjärn, Svalesjön, Horsåsasjön och vid Filips damm.)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tremilaleden - 30 km

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender