Meny

Meny

Kulturbidrag och stipendium

Genom Kulturförvaltningen och Kulturnämnden går det att söka olika former av bidrag för kulturverksamhet, både för privatpersoner och föreningar.

Årets kulturstipendium delas ut den 10 juni kl. 17.00 i Kulturhuset, Röda rummet.

Regler för bidrag till kulturverksamhet

Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska vara tillgängliga, ha brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025. Detaljerad information om regler för bidrag

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:

  • Årsbidrag
  • Arrangemangs- /projektbidrag
  • En snabb slant
  • Kulturstipendier

Årsbidrag för kultur

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad. Mer information om årsbidrag för kultur

Arrangemangs-/projektbidrag för kultur

Arrangemangs-/projektbidrag ges huvudsakligen till aktiviteter som genomförs vid ett enstaka tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda personer ekonomiska möjligheter att genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera. Mer information om projekt/arrangemangsbidrag för kulturverksamhet

En snabb slant - kulturbidrag för unga

Är du mellan 13 och 26 år och har en konstnärlig eller kulturell projektidé som du skulle vilja förverkliga? Riktar sig projektet utåt till andra unga? Om du svarar ja på alla ovanstående frågor kan du söka "En snabb slant". Både enskilda och föreningar kan söka. Mer information om En snabb slant

Kulturstipendium

Kulturnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Syftet är att ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden. Stipendium kan beviljas för vidare utbildning och fria studier inom litteratur, konst, musik och scenkonst. För att kunna söka ska du vara eller ha varit bosatt i Borås Stad. Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person. Mer information om Kulturstipendium

Senast ändrad: 2019-06-03 18.57

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturbidrag och stipendium

g q n C