Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Kulturbidrag och stipendium

Genom Kulturförvaltningen och Kulturnämnden går det att söka olika former av bidrag för kulturverksamhet, både för privatpersoner och föreningar.

Årets kulturstipendium delas ut den 8 juni kl. 17.00 i Kulturhuset, Röda rummet.

Regler för bidrag till kulturverksamhet

Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska vara tillgängliga, ha brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025. Detaljerad information om regler för bidrag

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:

  • Årsbidrag
  • Arrangemangs- /projektbidrag
  • En snabb slant
  • Kulturstipendier
  • Bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter (endast för studieförbund)

Årsbidrag för kultur

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad. Mer information om årsbidrag för kultur

Arrangemangs-/projektbidrag för kultur

Arrangemangs-/projektbidrag ges huvudsakligen till aktiviteter som genomförs vid ett enstaka tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda personer ekonomiska möjligheter att genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera. Mer information om projekt/arrangemangsbidrag för kulturverksamhet

En snabb slant - kulturbidrag för unga

Är du mellan 13 och 26 år och har en konstnärlig eller kulturell projektidé som du skulle vilja förverkliga? Riktar sig projektet utåt till andra unga? Om du svarar ja på alla ovanstående frågor kan du söka "En snabb slant". Både enskilda och föreningar kan söka. Mer information om En snabb slant

Kulturstipendium och kulturbelöning

Kulturstipendium kan beviljas för vidare utbildning och fria studier inom litteratur, konst, musik och scenkonst. För att kunna söka ska du vara eller ha varit bosatt i Borås Stad. Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person. Mer information om Kulturstipendium
Kulturbelöning är en symbolisk utmärkelse som ges till en person som gjort en betydande insats för Borås kulturliv. Personen kan nomineras genom att skicka ett mail till kultur@boras.se

Bidrag för studieförbund

Studieförbunden i Borås har ett årligt anslag från Kulturnämnden i Borås. Utöver detta kan de söka bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter på stadens mötesplatser. Mer information om bidrag för studieförbundens verksamheter.

Senast ändrad: 2020-01-29 17.30

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturbidrag och stipendium

g q n C