Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kulturbidrag och stipendium

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna.
Genom Kulturförvaltningen och Kulturnämnden kan både privatpersoner och föreningar söka olika former av bidrag för kulturverksamhet.

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:

Årsbidrag för kultur

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad. Mer information om årsbidrag för kultur

Arrangemangs-/projektbidrag för kultur

Arrangemangs-/projektbidrag ges huvudsakligen till aktiviteter som genomförs vid ett enstaka tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda personer ekonomiska möjligheter att genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera. Mer information om projekt/arrangemangsbidrag för kulturverksamhet

En snabb slant - kulturbidrag för unga

Är du mellan 13 och 26 år och har en konstnärlig eller kulturell projektidé som du skulle vilja förverkliga? Riktar sig projektet utåt till andra unga? Om du svarar ja på alla ovanstående frågor kan du söka "En snabb slant". Både enskilda och föreningar kan söka. Mer information om En snabb slant

Kulturstipendium och kulturbelöning

Kulturstipendium kan beviljas för vidare utbildning och fria studier inom litteratur, konst, musik och scenkonst. För att kunna söka ska du vara eller ha varit bosatt i Borås Stad. Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person. Mer information om Kulturstipendium
Kulturbelöning är en symbolisk utmärkelse som ges till en person som gjort en betydande insats för Borås kulturliv. Personen kan nomineras genom att skicka ett mail till kultur@boras.se 
Mer information om Kulturbelöning

Bidrag för studieförbund

Studieförbunden i Borås har ett årligt anslag från Kulturnämnden i Borås. Utöver detta kan de söka bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter på stadens mötesplatser. Mer information om bidrag för studieförbundens verksamheter.

Senast ändrad: 2020-09-28 12.34

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturbidrag och stipendium

g q n C