Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Kulturbidrag och stipendium

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna.
Genom Kulturförvaltningen och Kulturnämnden kan både privatpersoner och föreningar söka olika former av bidrag för kulturverksamhet. De bidrag som kan sökas är:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturbidrag och stipendium

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol