Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årsbidrag till kulturföreningar

Årsbidrag till kulturföreningar ska möjliggöra föreningsaktiviteter som är värdefulla för det breda kulturutbudet i Borås. Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period, ofta under ett år.

Kriterier

  • Ha betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
  • Utveckla konstnärlig kvalitet och förnyelse
  • Ha fokus på barn och unga och att nå nya målgrupper
  • Främja samarbeten och gärna stärka internationellt samarbete
  • Utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
  • Främja demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
  • Det ska framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten

Bedömningsgrunder

Ansökan bedöms efter flera Bedömningsgrunder som kvalitet, målgrupper som nås, delaktighet och resurser. Läs igenom bedömningsgrunderna innan ansökan skickas in.

Ansökan

Ansökan görs i Smartbook. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Varje förening ska utse en person som får huvudbehörighet att registrera sin förening i systemet.
Till ansökan bifogas revisionsberättelse, årsberättelse och en ekonomisk sammanställning från föregående år. Kulturförvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi.
Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 15 november året innan ansökan avser.

  • Beviljat stöd som inte används ska återbetalas
  • Om ansökt bidrag skjuts upp eller förändras, ska detta meddelas genast till kulturstod@boras.se.

Beslut och utbetalning

Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Årsbidrag till kulturföreningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender