Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Bedömningsgrunder för kulturbidrag

Kvalitet
Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden. Det bedöms vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.

Målgruppsarbete och publik räckvidd
Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik. Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk spridning.

Delaktighet
Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation genom olika medier (till exempel hemsida med mera).

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper eftersträvas.

Ekonomi och andra resurser
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bedömningsgrunder för kulturbidrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol