Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bedömningsgrunder och krav

Kulturbidragen är till för att:

  • uppmärksamma barn och unga, särskilt 7 till 16 år
  • främja samverkan, tillgänglighet och integration
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

Kulturbidrag ges INTE till:

  • partipolitisk verksamhet eller kommunala förvaltningar
  • ekonomiska föreningar eller föräldraföreningar
  • hyresgästföreningar eller villaföreningar
  • elevorganisationer eller fackförbund
  • verksamhet som inte är offentlig
  • välgörenhet
  • försäljning av mat och dryck

Bedömningsgrunder

Varje ansökan bedöms utifrån ett antal grunder.

Kvalitet (transparens och ansvar)

Här bedöms vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som används i genomförandet. Även ett långsiktigt värde bedöms.

Målgruppsarbete och publik räckvidd

Här bedöms vilka målgrupper som ska nås och hur de ska nås. Finns det möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik? Beskriv exempelvis ålder, genus och geografisk spridning mm.

Delaktighet (deltagande och inkludering)

Här bedöms hur publik, invånare, föreningsmedlemmar, organisationer eller lokalsamhälle involveras genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation.

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv (icke-diskriminering och jämnlikhet)

Här bedöms hur man arbetar med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper eftersträvas.

Ekonomi och andra resurser

Här bedöms hur ekonomi och andra resurser kan räcka till för att genomföra ett arrangemang eller driva en verksamhet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bedömningsgrunder och krav

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender