Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bidrag till studieförbunden

Kultur skapar möten, debatt och samhörighet. Genom att göra saker tillsammans kan vi möta andras perspektiv och dela våra skillnader och likheter, oavsett om det handlar om smak, erfarenheter eller drömmar. I Borås finns studieförbund som skapar aktiviteter och projekt för alla i invånare utifrån deras intressen och behov.

Sedan 2018 har Kommunfullmäktige inrättat ett särskilt bidrag som riktar sig till studieförbund som vill skapa integrationsfrämjande aktiviteter vid Borås mötesplatser.

Bidrag till studieförbunden för integrationsfrämjande aktiviteter
Bidraget riktar sig till studieförbund i Borås som vill ordna integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås. Mötesplatser är bibliotek, kommunala mötesplatser och träffpunkter, fritidsgårdarna, kulturhuset och museerna i Borås Stad.

Kulturnämnden får ett utökat nämndbidrag med 500 tkr för detta. Detta innebär att samtliga studieförbund i Borås kan ansöka om dessa medel för att genomföra aktiviteter som syftar till att uppmuntra till integration. Ansökan kan göras löpande under året. Kulturnämnden fattar beslut på ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för ansökan
Ansökan ska skickas in minst sex veckor innan projektets start. För sent inlämnade ansökningar behandlas i mån av tid. Ansökningar för projekt som startar under sommaren måste behandlas på juni eller augusti månads sammanträde då Kulturnämnden inte sammanträder under juli månad.

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av aktiviteten/aktiviteterna, på vilken plats/platser den/de utförs vid och hur de främjar integration
  • Budget med planerade kostnader samt vilket belopp som söks från Kulturnämnden
  • kontaktuppgifter till ansvarig projektledare
  • verksamhetens adress samt organisationsnummer
  • bankgiro dit bidraget ska utbetalas samt eventuell märkning

Utbetalning
Utbetalning av beviljat bidrag sker i samband med att beslut fattas.

Redovisning av aktiviteter
Vid beslut om bidrag ska aktiviteterna redovisas tillsammans med en utvärdering till kulturförvaltningen inom två månader efter avslutat projekt.

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur aktiviteterna genomförts samt beskriva om och hur aktiviteterna har utvecklat eller främjat integration. Till redovisningen bifogas projektets slutliga resultatbudget.

Ändringar i tidsplan, budget eller utförande ska omgående meddelas Kulturförvaltningen. Felaktigt eller inte utnyttjade medel ska återbetalas till Kulturnämnden.

Frågor?
För konsultation eller frågor kring projektförslag eller ansökan kontakta handläggare: Emma Gerdien, kultursekreterare, Tel: 033-35 70 42

Studieförbundens verksamhetsbidrag
Studieförbunden får också ett årligt anslag från Borås Stad. Kulturnämnden följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag. Västra Götalands Bildningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bidrag till studieförbunden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol