Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bidrag till studieförbunden

Kultur skapar möten, debatt och samhörighet. Genom att göra saker tillsammans kan vi möta andras perspektiv och dela våra skillnader och likheter - oavsett om det handlar om smak, erfarenheter eller drömmar. I Borås finns studieförbund som skapar aktiviteter och projekt för alla i invånare utifrån deras intressen och behov.

Sedan 2018 har Kommunfullmäktige inrättat ett särskilt bidrag som riktar sig till studieförbund som vill skapa integrationsfrämjande aktiviteter vid Borås mötesplatser.

Bidrag till studieförbunden för integrationsfrämjande aktiviteter
Bidraget riktar sig till studieförbund i Borås som vill arrangera integrationsfrämjande aktiviteter vid stadsdelsträffpunkterna (mötesplatserna)* i Borås.

2018 beslutade Kommunfullmäktige i Borås Stad om att studieförbunden ska ges möjlighet att genomföra aktiviteter, i och kring stadens mötesplatser, som syftar till ökad integration. Kulturnämnden erhåller ett utökat nämndbidrag med 500 tkr för detta.

Detta innebär att samtliga studieförbund i Borås har möjlighet att ansöka om dessa medel för att genomföra aktiviteter som syftar till att främja integration.

Ansökan kan göras löpande under året. Kulturnämnden fattar beslut på ordinarie sammanträden.

*Mötesplatser
Mötesplatser innefattar till exempel bibliotek, kommunala mötesplatser och träffpunkter, fritidsgårdarna, kulturhuset och museerna i Borås Stad.

Riktlinjer för ansökan
Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda minst sex veckor innan projektets start för att kunna handläggas i tid. För sent inlämnade ansökningar behandlas i mån av tid. (Observera att Kulturnämnden inte sammanträder under juli månad och att ansökningar för projekt som startar under sommaren därför behandlas på juni- eller augusti månads sammanträde).

I ansökan ska det framgå vad aktiviteten/aktiviteterna består av, vilken plats/platser den/de utförs vid och hur de avser att främja integration. Till ansökan bifogas en budget för projektet med planerade kostnader samt vilket belopp som söks från Kulturnämnden.

Ansökan ska också innehålla:

  • kontaktuppgifter till ansvarig projektledare
  • verksamhetens adress samt organisationsnummer
  • bankgiro dit bidraget ska utbetalas samt eventuell märkning


Utbetalning
Utbetalning av beviljat bidrag sker i samband med att beslut fattas.

Redovisning av aktiviteter
Vid beslut om bidrag ska aktiviteterna redovisas och en utvärdering inlämnas till kulturförvaltningen inom 2 månader efter avslutat projekt.

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur aktiviteterna genomförts samt beskriva om och hur aktiviteterna har utvecklat eller främjat integration. Till redovisningen bifogas projektets slutliga budget.

Ändringar i tidsplan, budget eller utförande ska omgående meddelas kulturförvaltningen. Felaktigt eller ej utnyttjade medel ska återbetalas till Kulturnämnden.

Frågor?
För konsultation eller frågor kring projektförslag eller ansökan kontakta handläggare:
Emma Gerdien, kultursekreterare unga, Tel: 033-35 70 42

Studieförbundens verksamhetsbidrag
Studieförbunden erhåller också ett årligt anslag från Borås Stad. Kulturnämnden följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag. Västra Götalands Bildningsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2020-06-26 12.05

Ändrad av:

Dela sidan: Bidrag till studieförbunden

g q n C