Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Regler för bidrag och stipendier

Kulturnämnden vill med sina bidrag främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt:

1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år
2) främja integration och samverkan
3) beakta tillgänglighetsperspektiv
4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

Kulturnämnden vill med sitt stipendium ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden. 

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till

  • partipolitisk verksamhet eller andra kommunala förvaltningar
  • ekonomiska föreningar eller föräldraföreningar
  • hyresgästföreningar eller villaföreningar
  • elevorganisationer eller fackförbund
  • verksamhet som inte är offentlig
  • välgörenhet
  • försäljning av mat och dryck

Studieförbunden
Kulturnämnden följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag. Västra Götalands Bildningsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regelment för Kulturstipendier och kulturbelöningar
Följande reglemente gäller för Borås Stads kulturstipendier respektive kulturbelöningar.
§ 1
Kulturstipendier från Borås Stad kan beviljas för utbildning och fria studier inom litteratur, konst, musik, design, film och scenkonst.

§ 2

Villkor för beviljande av stipendium ska vara att sökande är eller har varit bosatt i Borås Stad och dessutom haft en betydande del av sin kulturella verksamhet förlagd till Borås.

Företräde ska i allmänhet lämnas till ungdomar som på högskolenivå har för avsikt att fördjupa/komplettera sina studier inom sitt ämnesområde. Det möter dock inga hinder att bevilja stipendium till den som redan huvudsakligen genomgått utbildning och med stipendiets hjälp kan uppnå ytterligare resultat inom sitt verksamhetsområde.

Stipendium kan inte tilldelas den som haft sin huvudsakliga anställning inom Kulturnämnden. Kulturstipendium och kulturbelöning kan endast tilldelas en gång per person. Stipendium kan även utdelas till mer än en sökande.

§ 3

Kulturnämnden beslutar årligen stipendiets storlek.

§ 4

Kulturnämnden fungerar som stipendienämnd för utdelning av Borås Stads kulturstipendium. Kulturnämnden ansvarar för att information om stipendiet och tid för ansökan ges i ortspress och på Borås Stads hemsida.  

Innan beslut fattas ska Kulturnämnden inhämta yttrande från den eller de som har sakkunskap inom verksamhetsområdet.

Kulturbelöning Kulturnämnden har möjlighet att tilldela en kulturbelöning till den eller de som genom sin konstnärliga eller kulturella gärning berikat kulturlivet i Borås Stad, huvudsakligen på ideell grund. Beslut om kulturbelöning fattas efter inkomna förslag från Kulturnämnden eller allmänheten.

§ 5

Detta reglemente trädde i kraft genom beslut i Kommunfullmäktige 23 maj 2013.

Senast ändrad: 2020-09-28 12.34

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för bidrag och stipendier

g q n C