Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Regler för bidrag till kulturverksamhet

Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska vara tillgängliga, ha ett brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025.

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:

Kulturnämnden vill med sina bidrag: främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt:

1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år
2) främja integration och samverkan
3) beakta tillgänglighetsperspektiv
4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

Kulturnämnden vill med sitt stipendium: ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden. 

Studieförbunden
Kulturnämnden följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag. Västra Götalands Bildningsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till

 • partipolitisk verksamhet
 • andra kommunala förvaltningar
 • ekonomiska föreningar
 • elevorganisationer
 • fackförbund
 • föräldraföreningar
 • hyresgästföreningar
 • villaföreningar
 • verksamhet som inte är offentlig
 • välgörenhet
 • försäljning av mat och dryck

Allmänna regler för föreningslivet

För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav:

 • vara registrerad i Borås Stad
 • bedriva ideell kulturverksamhet
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
 • låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet
 • ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare
 • hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns
 • ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer
 • verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga

Regler för privatpersoner

En snabb slant och Projekt-/arrangemangsbidrag kan även sökas av enskilda personer. För enskilda personer gäller att de ska vara skrivna i Borås Stad för att kunna ansöka om bidrag. Se respektive bidragsform för övriga regler.

Senast ändrad: 2019-06-30 18.52

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för bidrag till kulturverksamhet

g q n C