Meny

Meny

Regler för bidrag till kulturverksamhet

Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska vara tillgängliga, ha ett brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025.

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:

Kulturnämnden vill med sina bidrag: främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt:

1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år
2) främja integration och samverkan
3) beakta tillgänglighetsperspektiv
4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

Kulturnämnden vill med sitt stipendium: ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden. 

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till

 • partipolitisk verksamhet
 • andra kommunala förvaltningar
 • ekonomiska föreningar
 • elevorganisationer
 • fackförbund
 • föräldraföreningar
 • hyresgästföreningar
 • villaföreningar
 • verksamhet som inte är offentlig
 • välgörenhet
 • försäljning av mat och dryck

Allmänna regler för föreningslivet

För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. Föreningen ska:

 • vara registrerad i Borås Stad
 • bedriva ideell kulturverksamhet
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
 • låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet
 • ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare
 • hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns
 • ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer
 • verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga

Regler för privatpersoner

En snabb slant och Projekt-/arrangemangsbidrag kan även sökas av enskilda personer. För enskilda personer gäller att de ska vara skrivna i Borås Stad för att kunna ansöka om bidrag.

Se respektive bidragsform för övriga regler.

Senast ändrad: 2018-06-29 11.12

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för bidrag till kulturverksamhet

g q n C