Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Regler för kulturbidrag

Kulturnämnden vill med sina bidrag främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt:

1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7 till 16 år
2) främja integration och samverkan
3) beakta tillgänglighetsperspektiv
4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

Kulturnämnden vill med sitt stipendium ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden. 

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till

  • partipolitisk verksamhet eller andra kommunala förvaltningar
  • ekonomiska föreningar eller föräldraföreningar
  • hyresgästföreningar eller villaföreningar
  • elevorganisationer eller fackförbund
  • verksamhet som inte är offentlig
  • välgörenhet
  • försäljning av mat och dryck

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för kulturbidrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol