Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Minnessten för veteraner

Minnesstenen för Veteraner tillkom på initiativ av föreningen Fredsbaskrarna Sjuhärad och invigdes på Veterandagen 2017. Den är placerad i Majorslunden och är en minnesplats där officiella ceremonier hålls till minne av de som inte längre är med oss samt för högtidlighållande av för Veteraner viktiga datum såsom Veterandagen den 29 maj vilket sedan 2012 har statsceremoniell status och sedan 2018 är en allmän flaggdag, samt på FN-dagen den 24 oktober.

Fredsbaskrarna Sjuhärad är en lokalförening inom Sveriges Veteranförbund. Sveriges Veteranförbund tolkar begreppet Veteran på följande sätt:
"Svensk Veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten."

Försvarsmaktens begrepp på de som tjänstgjort utomlands och genomfört s.k. internationell insats är Utlandsveteran. Övriga statliga myndigheter, utöver Försvarsmakten, som skickar personal på internationella insatser och som faller under begreppet Veteran är bland annat Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Tullverket, Kustbevakningen, Folke Bernadotteakademin, SIDA, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Svart minnessten för veteraner
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Minnessten för veteraner

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender