Meny

Meny

Borås Internationella Skulpturbiennal

Borås Internationella Skulpturbiennal 2018 - A Grin Without a Cat
26 maj - 23 september

Andeel (EGY), Brothers Quay (USA), Børre Sæthre (NO), Chiara Bugatti (IT), Christian Jankowski (DE), Hassan Khan (EGY), Iman Issa (EGY), Johan Thurfjell (SE) Jonah Freeman & Justin Lowe (USA), Katarina Löfström (SE), Latifa Echakhch (MA), Nathalie Djurberg och Hans Berg (SE), Simon Mullan (DE), Sofia Hultén (SE), Jan Svankmajer (CZ)

Curator: Power Ekroth

Chiara Bugatti, Between here and there, 2018. Courtesy of: Chiara Bugatti


Välkommen till Borås Internationella Skulpturbiennal 2018! För sjätte gången kommer internationella konstnärer att visa sina verk i skulpturstaden Borås. Femton konstnärer från Sverige, Norge, Turkiet, USA, Egypten, Tyskland, Italien, Marocko och Frankrike medverkar i årets biennal där verken tar plats både inne i museet och ute i det offentliga rummet.

Titeln på biennalen är A Grin Without a Cat och det surrealistiska och absurda som kännetecknar berättelsen om Alice i Underlandet återfinns i flera av konstnärernas verk. Måleri som lurar ögat, föremål som vi känner igen från vardagen men vars egenskaper och utseende har förändrats totalt, monument till den vanliga människan, konstverken i årets biennal kan ge oss nya perspektiv på verklighet och fiktion och på vår plats i tillvaron.

Som en förlängning av skulpturbiennalen visar vi också verk från Borås Konstmuseums samlingar i utställningen The Cat's Tail. Frågeställningar som tas upp i biennalen fortsätter och breddas i verk från skilda epoker och med olika uttryck. Verken i utställningen plockar upp trådar kring perception och minne i relation till omvärld och historia samt olika strategier att hantera de begränsningar och utmaningar som samhälleliga roller och förväntningar kan innebära. Individens plats i världen och förhållande till makt vävs samman med det vardagliga och privata.

Biennalen äger rum både inomhus och utomhus i Borås, men har också expanderat i ett regionalt samarbete. Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden har utvecklat ett utbyte av skulpturer under namnet Vi byter skulpturer med varandra mellan kommunerna Borås, Uddevalla, Skövde och Ulricehamn. De tre skulpturer som Borås kommer att låna ut är Maria Miesenbergers Human Ostrich till Ulricehamn, Ulf Rollofs Octopus till Uddevalla och Tony Craggs Declination till Skövde. I gengäld lånas tre skulpturer in från nämnda kommuner med placering i Stadsparken under sommaren.

För att få veta mer om skulpturerna och biennalen finns det möjlighet att följa med på någon av de guidade visningar som arrangeras av Borås Konstmuseum mellan den 26 maj och 23 september. Visningarna äger rum både inne i museet och i stadens offentliga rum.

En skulptur av Billgren i naturen

Christian Jankowski, Heavy Weight History (2014). © Christian Jankowski; Courtesy Lisson Gallery.

Borås Internationella Skulpturbiennal 2018
26 maj - 23 september

Andeel (EGY), Brothers Quay (USA), Børre Sæthre (NO), Chiara Bugatti (IT), Christian Jankowski (DE), Hassan Khan (EGY), Iman Issa (EGY), Johan Thurfjell (SE) Jonah Freeman & Justin Lowe (USA), Katarina Löfström (SE), Latifa Echakhch (MA),Nathalie Djurberg och Hans Berg (SE), Simon Mullan (DE), Sofia Hultén (SE), Jan Svankmajer (CZ)

Curator: Power Ekroth

 

Jan Švankmajer, Jabberwocky (1971).

Guidade visningar

Under hela biennalen anordnar Borås Konstmuseum guidade visningar och introduktioner både inne på museet och i stadens centrum. Följ gärna med på en visning, eller använd vår katalog och gå på egen hand. Du finner katalogen här.PDF

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-18 09.52

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Internationella Skulpturbiennal

g q n C

p

Kontakt