Meny

Meny

Utlån

Borås Konstmuseum lånar i regel ut konst till andra konstinstitutioner samt till Borås Stads verksamheter.

Utlån inom kommunen

För närvarande har vi många förfrågningar om utlån av konst inom Borås stad. Ärendena handläggs och behandlas efter hand enligt ett kösystem. Räkna därför med en längre väntetid innan verken är på plats.

Administrativ avgift: målning 200 kronor/utlån och år, grafiska blad 50 kronor/utlån och år
Kontakt och förfrågningar: Anna Lönnquist, Intendent för samling och pedagogik, 033-35 76 69

Utlån till konstinstitutioner

Museet handlägger utlåningsförfrågningar löpande. Handläggningstiden beräknas på cirka 2 månader. Kostnader för transporter, försäkringar och andra omkostnader som kan uppstå i samband med utlåning av konstverk ur Borås Konstmuseums samlingar bekostas av inlånande part.

Administrativ avgift: 800 kronor per verk Kontakt: Anna Lönnquist, Intendent för samling och pedagogik,
telefon 033-35 76 69

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-23 14.37

Ändrad av:

Dela sidan: Utlån

g q n C

p

Kontakt