Meny

Meny

Museum i förändring

Borås Museum genomgår just nu ett omfattande utvecklingsarbete. Här kan du följa utvecklingsarbetet och berätta vad du skulle vilja se och göra på museet i framtiden.

Peter Ojstersek, Time Capsule Dome 2017

Borås Museum har arbetat fram en ny bärande idé för ett framtida museum. Våra ambitioner är att vara ett livskraftigt och socialt innovativt museum med särskilt relevans för lokalsamhället och regionen. Ett genuint destinationsmål för inresta besökare till Borås. Ett kunskapsorienterat museum med museets materiella och immateriella värden som verksamhetens bas. Ett museum som länkar samman dåtidens teknik med samtidens och framtidens teknik. Ett museum som kan identifiera och möta gemensamma samtida och framtida utmaningar för museer och samhälle i stort, samt förändringar i en växande stad.

Tidsplan

Under åren 2016-17 har en rad insatser gjorts för ett framtida museum: omvärldsanalys, studiebesök på andra museer, publikundersökningar, medborgardialog med Kulturnämnd, förstudie för ett framtida museum, intervjuer och relationsbyggande aktiviteter.

Under 2018 har en utvecklingsplan med ett framtida koncept inlämnats till Kulturnämnden. Under 2019 kommer ett beslut att tas i Kulturnämnden och därefter presenteras förslaget för Kommunstyrelsen.

Vid positivt beslut från Borås Stad startar museets omfattande förändringsarbete i en rasande fart från 2020. Museet skall ta ny form inomhus och utomhus, en ny basutställning skall genomföras och nya arbetsmetoder och relationer byggas.

Under 2020 sker renovering och tillgänglighetsanpassning av vissa delar av museets lokaler som är avsedda för offentlig verksamhet. Redan 2021 skall museets utomhusdel i parken vara öppet och fungera enligt museets nya koncept.

Borås Museum har ambitionen att vara en an de stora satsningarna till Borås Stads 400-års jubileum.

Dela med dig

Har du synpunkter, tips, råd och förslag på museets framtida verksamhet?
Vill du samarbeta med oss eller göra något i det framtida museet och museets utomhusdel i parken? Hör av dig till oss genom att fylla i formuläret nedan. Vi kommer att spara alla inkomna meddelanden.

Borås Museum-logotyp

L

Sociala medier

Text

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-21 09.11

Ändrad av:

Dela sidan: Museum i förändring

g q n C

p

Kontakt