Meny

Meny

Skola

Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Borås Museum med friluftsmuseet är ett kulturhistoriskt museum som vill väcka tankar, samtal och insikter kring vår historia. Vi erbjuder visningar med olika teman för alla årskurser med en tydlig förankring i Lgr11. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kunskapsnivå.

Höstens skolprogram 2018

Livet förr

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600- till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går vi in i husen och pratar om hur livet var för de människor som en gång levde där. Visningen passar för alla åldrar så vilka aspekter av livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter eleverna.

Från april, visningen tar cirka 60 minuter.
Förskola-f-klass årskurs 1-3, årskurs 4-6, Grundsär, Årskurs 7-9 Gymnasiet

Stadsvandring

En resa i Borås historia innanför de tidigare Staketgatorna, idag Yxhammarsgatan och Fabriksgatan, mellan Söderport och Norrport. Vi pratar om varför staden hade tydliga gränser. Stadens monopol på handel, tullar och smuggling. Målet med vandringen är att väcka nyfikenhet hos eleverna och att motivera till fortsatt kunskapsinhämtning om sin närmiljö samt ge eleverna en historisk rumsuppfattning.
För- och efterarbete - Inför besöket finns ett lärohäfte som innehåller ett grundmaterial om Borås förr i tiden som ni kan förbereda eleverna med i skolan.

Observera! samling vid Textilmuseet, vandringen tar cirka 60 minuter.
Årskurs 1-3 och Grundsär

Bokning: bokning.textilmuseet@boras.se

Borås Museum-logotyp

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-10-06 14.04

Ändrad av:

Dela sidan: Skola

g q n C

p

Kontakt