Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skola

Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Borås Museum med friluftsmuseet är ett kulturhistoriskt museum som vill väcka tankar, samtal och insikter kring vår historia. Vi erbjuder visningar med olika teman för alla årskurser med en tydlig förankring i Lgr11. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kunskapsnivå.

Vårens skolprogram 2021

Om ni på grund av rådande omständigheter kring covid-19 inte kunnat boka in er på stadsvandringen i vår så finns här material som ni kan använda i skolan:

Digital stadsvandring Pdf, 8.5 MB.

I ur och skur - En historisk snabbguide Pdf, 14.4 MB.

Livet förr

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600- till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går vi in i husen och pratar om hur livet var för de människor som en gång levde där. Visningen passar för alla åldrar så vilka aspekter av livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter eleverna.

Från och med april, visningen tar cirka 60 minuter.
Förskola-f-klass årskurs 1-3, årskurs 4-6, Grundsär, Årskurs 7-9 Gymnasiet

Stadsvandring

En resa i Borås historia innanför de tidigare Staketgatorna, idag Yxhammarsgatan och Fabriksgatan, mellan Söderport och Norrport. Vi pratar om varför staden hade tydliga gränser. Stadens monopol på handel, tullar och smuggling. Målet med vandringen är att väcka nyfikenhet hos eleverna och att motivera till fortsatt kunskapsinhämtning om sin närmiljö samt ge eleverna en historisk rumsuppfattning.
För- och efterarbete - Inför besöket finns ett lärohäfte som innehåller ett grundmaterial om Borås förr i tiden som ni kan förbereda eleverna med i skolan.
Stadsvandringen kan bokas från och med april.

Observera! samling vid Textilmuseet, vandringen tar cirka 60 minuter.
Årskurs 1-3 och Grundsär

Bokning: bokning.textilmuseet@boras.se
Kontakt: Annika Åkesson annika2.akesson@boras.se

Stadsvandring i Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol