Meny

Meny

Skola

Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Borås Museum med friluftsmuseet är ett kulturhistoriskt museum som vill väcka tankar, samtal och insikter kring vår historia. Vi erbjuder visningar med olika teman för alla årskurser med en tydlig förankring i Lgr11. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kunskapsnivå.

UPPDRAG BORÅS – låt eleverna bidra med bilder på sin stad

I sommar visas utställningen Uppdrag Borås med bilder av fotograferna Wallander & Wernlund från 1930- och 40-talets Borås. I utställningen vill museet också skildra dagens Borås med hjälp av just dina elever!Följ i Wallander & Wernlunds spår och fotografera hur olika platser ser ut i dag, ett spännande sätt att se hur staden utvecklats! Eller välj ett tema och utgå från elevernas egna åsikter om staden t ex Borås bästa plats, Borås sämsta plats eller en plats som betyder något speciellt för just dig.

Vill ni vara med eller veta mer hör av dig till Annika Åkesson, Museipedagog annika2.akesson@boras.se

Vårens skolprogram 2018

Livet förr

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600- till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går vi in i husen och pratar om hur livet var för de människor som en gång levde där. Visningen passar för alla åldrar så vilka aspekter av livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter eleverna.

Från april, visningen tar cirka 60 minuter.
Förskola-f-klass årskurs 1-3, årskurs 4-6, Grundsär, Årskurs 7-9 Gymnasiet

Dannikekvinnan
På Borås museum möter du Dannikekvinnan som levde i slutet av 1600-talet. Hon hittades begravd i en mosse i Dannike. På museet visas hennes skelett, rester av hennes kläder och hennes välbevarade högklackade skor! Vem var hon och varför blev hon begravd i en mosse?
Utställningen väcker många frågor och vi får en direkt koppling till 1600-talet och livet då.

Visningen tar cirka 40 minuter
Årskurs 4-6, Grundsär, Årskurs 7-9, Gymnasiet

Stadsvandring

En resa i Borås historia innanför de tidigare Staketgatorna, idag Yxhammarsgatan och Fabriksgatan, mellan Söderport och Norrport. Vi pratar om varför staden hade tydliga gränser. Stadens monopol på handel, tullar och smuggling. Målet med vandringen är att väcka nyfikenhet hos eleverna och att motivera till fortsatt kunskapsinhämtning om sin närmiljö samt ge eleverna en historisk rumsuppfattning.
För- och efterarbete - Inför besöket finns ett lärohäfte som innehåller ett grundmaterial om Borås förr i tiden som ni kan förbereda eleverna med i skolan.

Observera! samling vid Textilmuseet, vandringen tar cirka 60 minuter.
Årskurs 1-3 och Grundsär

Bokning: bokning.textilmuseet@boras.se

Borås Museum-logotyp

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-23 15.27

Ändrad av:

Dela sidan: Skola

g q n C

p

Kontakt