Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skola

Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Borås Museum med friluftsmuseet är ett kulturhistoriskt museum som vill väcka tankar, samtal och insikter kring vår historia. Vi erbjuder visningar med olika teman för alla årskurser med en tydlig förankring i Lgr11. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kunskapsnivå.

Vad vill du veta om Dannikekvinnan och hennes tid?

På Borås Museum finns kvarlevor från en ung kvinna som levde mot slutet av stormaktstiden. Kvinnan hittades i en torvmosse i Dannike och kallas därför Dannikekvinnan. Varför hon blev begravd i en mosse vet vi inte, men i mossar finns syror som konserverar, så delar av kläder, hennes skor och hår finns kvar. Allt det här kan du se hos oss på museet.

Snart är det dags att göra en ny utställning kring Dannikekvinnan och vi vill gärna ta del av elevernas åsikter kring detta! Vi börjar med visning av den befintliga utställningen och med den som utgångspunkt diskuterar vi sedan hur innehållet i en ny utställning skulle kunna vara. Beroende på årkurs får eleverna olika uppgifter kring detta. Boka in dina elever och ge dem chans att påverka innehållet i kommande utställning!

Livet förr

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600- till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går vi in i husen och pratar om hur livet var för de människor som en gång levde där. Visningen passar för alla åldrar så vilka aspekter av livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter eleverna.

Bokas under perioden april-oktober, visningen tar cirka 60 minuter.
Förskola-f-klass årskurs 1-3, årskurs 4-6, Grundsär, Årskurs 7-9 Gymnasiet

Stadsvandring

En resa i Borås historia innanför de tidigare Staketgatorna, idag Yxhammarsgatan och Fabriksgatan, mellan Söderport och Norrport. Vi pratar om varför staden hade tydliga gränser. Stadens monopol på handel, tullar och smuggling. Målet med vandringen är att väcka nyfikenhet hos eleverna och att motivera till fortsatt kunskapsinhämtning om sin närmiljö samt ge eleverna en historisk rumsuppfattning.
För- och efterarbete - Inför besöket finns ett lärohäfte som innehåller ett grundmaterial om Borås förr i tiden som ni kan förbereda eleverna med i skolan.
Stadsvandringen kan bokas under perioden april-oktober.

Observera! samling vid Textilmuseet, vandringen tar cirka 60 minuter.
Årskurs 1-3 och Grundsär

Bokning: bokning.textilmuseet@boras.se
Kontakt: Annika Åkesson annika2.akesson@boras.se

Stadsvandring i Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender