Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Utställningar

Här hittar du aktuella utställningar på Borås Museum.

Framtiden var här 18 maj - 15 september 2019

Bild jordglob, Framtiden var här, Borås Museum

Utställningen Framtiden var här utforskar kulturarv i förhållande till teknikens och digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Kan vi med digitaliseringens hjälp komma närmre några av de innovationer och innovationsprocesser som har med människans energiförsörjning att göra och som har format och förändrat vårt samhälle?

Hur skapas innovationer, vem kan vara innovatör, hur går det egentligen till och vilka föreställningar kring detta bär var och en av oss på? Dessa frågor undersöks i utställningen tillsammans med RISE Interactive och kulturföreningen Utopia i projektet Alla kan innovera! Projektet har utmynnat i en första prototyp av ett interaktivt spelrum som kommer att vidareutvecklas under hösten tillsammans med skolelever. Spelrummet är en del av utställningen.

Det interaktiva spelrummet är uppbyggt som ett escape room i VR för tre spelare. Här kommer museets besökare kunna prova på att vara medskapare i historiska innovationer som rör uppvärmning. Hur har man genom historien löst utmaningar kopplade till dessa och hur ska vi lösa de utmaningar som vi ställs inför idag?

Information om spelet:
Vårt escape room är nu stängt för besökare. Spelet kommer att utvecklas vidare tillsammans med skolelever i Borås Stad. Vi vill tacka alla besökare som under sommaren har provat på att spela!


Det interaktiva spelrummet utvecklas i samarbete mellan Borås Museum, RISE Interactive, Kulturföreningen Utopia, Chalmers-studenter och skolelever. Särskilt tack till Amanda Kullberg, student från Chalmers. Lisa Grennberg, student från Chalmers. Maja Fjällbäck, student från Yrgo i Göteborg.

Speciellt tack till Skene-Örby Hembygdsförening.


Basutställningar

Förutom tillfälliga utställningar kan du ta del av våra spännande basutställningar som på olika sätt belyser vårt kulturarv med fokus på hantverk och historia. I "Den gåtfulla kvinnan från Dannike" ser du kvarlevorna från en kvinna begravd i en mosse utanför Dannike för mer än 300 år sedan.

I "Liv, lust och längtan - en historisk resa genom tid och rum" förmedlas händelser och människoöden i Sjuhäradsbygdens historia genom modern formgivning som tar fasta på mötet mellan då och nu.

Tidigare utställningar. En förteckning av utställningar på Borås Museum från 2004.

Borås Museum-logotyp

L

Sociala medier

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-15 08.38

Ändrad av:

Dela sidan: Utställningar

g q n C

p

Kontakt