Meny

Meny

Liv, lust och längtan

- en historisk resa genom tid och rum

Museets basutställning i Nymanska gården vill förmedla händelser och människoöden i Sjuhäradsbygdens historia genom en modern formgivning som tar fasta på mötet mellan då och nu. De tolv rummen innehåller:

 • Nollpunkt Borås
 • Rum för reflektion
 • ID-rum
 • En värld av mörker & ljus
 • Ömma känslor & heta rov
 • Det fria ordet
 • Handel & produktion
 • Resor & resande
 • Brott & straff
 • Forntidens identiteter
 • Ett århundrade på marsch
 • Just nu
Borås Museum-logotyp

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-07-27 14.23

Ändrad av:

Dela sidan: Liv, lust och längtan

g q n C

p

Kontakt