Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Stadsarkivet för föreningar

Alla föreningar och organisationer som är verksamma inom Borås Stad, kan ansöka om medlemskap i Föreningsarkivet. Medlemskapet är gratis och ger rätt att deponera handlingar i Föreningsarkivet utan kostnad. Vid deponering kvarstår äganderätten hos föreningen, som själv kan bestämma hur tillgängligt materialet ska vara för allmänheten. I dagsläget har Föreningsarkivet över 2 000 arkivbildare, varav drygt 400 är aktiva medlemmar.

Medlemsansökan FöreningsarkivetPDF

Årsmöte

Årsmötet som skulle ha hållits den 22 april 2020 ställs in med anledning av coronaviruset och den rådande situtationen. Nytt datum meddelas senare.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsarkivet för föreningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol