Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Säker och trygg förening

Säker och Trygg förening (föreningssäkerhet) är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. För att vara berättigad till lokalbidrag måste föreningen vara certifierad.

För att bli certifierad måste föreningen se över och eventuellt åtgärda:

 • Värdegrund
 • Miljöarbete
 • Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak
 • Första hjälpen/hjärt- och lungräddning
 • Handlingsplan vid olycka/akut insjuknande
 • Krishantering
 • Utrustning för verksamheten
 • Säkerhet i utemiljö
 • Försäkringar
 • Rutiner för resor
 • Anläggningar/lokaler
 • Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat
 • Regler om uthyrning av anläggning/lokal
 • Rutiner för brandsäkerhet

Certifieringen gäller i två år, därefter görs en enklare revidering.

Certifieringsmall Säker och trygg föreningPDF

Ansvarig för "Säker och trygg förening" är Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Senast ändrad: 2019-09-02 07.46

Ändrad av:

Dela sidan: Säker och trygg förening

g q n C