Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Öppen ungdomsverksamhet

Mötesplatsenkäten är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete inom öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad. Enkäten är en nationell enkät som går ut till all öppen ungdomsverksamhet som är ansluten till samverkansnätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Frågorna besvaras av unga, från årskurs 6 och uppåt, som besöker vår verksamhet. Syftet med enkäten är att få reda på hur unga som besöker verksamheten upplever den.

Brukarenkät - unga från årskurs 6

2017

2018

Där stoppar personalen den som försöker göra det otrevligt för andra.

90%

88%

Där känner jag mig trygg.

94%

92%

Där känner jag att personalen tycker att det är positivt att JAG kommer

94%

94%

Personalen brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag.

83%

75%

Har varit med och planerat någon aktivitet.

51%

45%

Där finns aktiviteter/saker att göra som jag tycker det är kul att delta i.

86%

84%

Svarsfrekvens

I år har 646 st ungdomar svarat på enkäten. 276 stycken av de som svarat på enkäten är flickor och 330 stycken är killar.

Resultat

När vi plockar ut ett index/snitt i alla de frågor som rör trygghet visar enkäten ett värde på att 88 % av de unga som besöker vår verksamhet känner sig trygga. De upplever att personalen blir glad för att en kommer och att personalen agerar när någon gör saker som en inte får.

Index för delaktighet och inflytande är har ett värde på 52 %. De som besöker vår verksamhet känner att de är delaktiga och har inflytande, här säger 83% att personalen brukar uppmuntra mig att komma med idéer och 51% av ungdomarna svarar att de varit med och planerat någon aktivitet i den öppna verksamheten.

På frågor som rör miljö och utbud har vi ett index värde som visar att 80 % av de unga som besöker vår verksamhet upplever att de kan göra de aktiviteter som de önskar och att öppettiderna överensstämmer med de ungas önskemål.

Utvecklingsområde

Ett fortsatt utvecklingsområde är ungas inflytande och delaktighet.

Vad händer nu?

Resultatet analyseras bland personalen på varje enhet samt i verksamhetsledningen. Resultatet presenteras för besökarna på respektive enhet. I samband med återkopplingen skapas en möjlighet till dialog mellan personal och besökare där idéer och förslag till utveckling inom öppen ungdomsverksamhet fångas upp och tas tillvara.

Vill du veta hur resultatet blev på den verksamhet du oftast besöker ska du vända dig till personalen på den berörda enheten

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst.

Senast ändrad: 2019-08-30 13.22

Ändrad av:

Dela sidan: Öppen ungdomsverksamhet

g q n C