Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Öppen ungdomsverksamhet

Mötesplatsenkäten är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete inom öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad. Enkäten är en nationell enkät som går ut till all öppen ungdomsverksamhet som är ansluten till samverkansnätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan).

År 2019 är det 43 kommuner som genomfört enkäten. Frågorna besvaras av unga, från årskurs 6 och uppåt, som besöker vår verksamhet. Syftet med enkäten är att få reda på hur unga som besöker verksamheten upplever den.

Brukarenkät - unga från årskurs 6

Ställda frågor

2017

2018

2019

Där stoppar personalen den som försöker göra det otrevligt för andra.

90%

88%

90%

Där känner jag mig trygg.

94%

92%

94%

Där känner jag att personalen tycker att det är positivt att JAG kommer

94%

94%

94%

Personalen brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag.

83%

75%

79%

Har varit med och planerat någon aktivitet.

51%

45%

44%

Där finns aktiviteter/saker att göra som jag tycker det är kul att delta i.

86%

84%

88%

Svarsfrekvens

I år har 971st ungdomar svarat på enkäten. 436 st av de som svarat på enkäten är flickor och 489 st är pojkar. Det innebär att svarsfrekvensen från 2018 har ökat med 51 %.

Resultat

När vi plockar ut ett index/snitt i alla de frågor som rör trygghet visar enkäten att ett värde på att 91 % av de unga som besöker vår verksamhet känner sig trygga. De upplever att personalen blir glad för att en kommer och att personalen agerar när någon gör saker som en inte får.

Index för delaktighet och inflytande är har ett värde på 54 %. De som besöker vår verksamhet känner att de är delaktiga och har inflytande, här säger 79 % att personalen brukar uppmuntra mig att komma med idéer och
44 % av ungdomarna svarar att de varit med och planerat någon aktivitet i den öppna verksamheten.

På frågor som rör miljö och utbud har vi ett index värde som visar att 84 % av de unga som besöker vår verksamhet upplever att de kan göra de aktiviteter som de önskar och att öppettiderna överensstämmer med de ungas önskemål.

Enkäten visar även att fler än föregående år av de som besöker oss också är medlemmar i någon typ av förening på fritiden.

Utvecklingsområde

Då vi kan se att resultatet gällande delaktighet och inflytande visar på en minskning från förra året är detta ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde.

Vad händer nu?

Resultatet analyseras bland personalen på varje enhet samt i verksamhetsledningen. Resultatet presenteras för besökarna på respektive enhet senast v 7 2020. I samband med återkopplingen skapas en möjlighet till dialog mellan personal och besökare där idéer och förslag till utveckling inom öppen ungdomsverksamhet fångas upp och tas tillvara.

Vill du veta hur resultatet blev på den verksamhet du oftast besöker ska du vända dig till personalen på den berörda enheten.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppen ungdomsverksamhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol