Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktivitetsplatser, spår och leder

Borås Stad har sedan 2010 genomfört satsningar på aktivitetsplatser, badplatser samt spår och leder. Vi arbetar  för att öka möjligheten till rörelse och aktivitet.

Samtliga aktivitetsplatser är till för alla och gratis att använda. Du behöver inte vara med i någon förening för att använda platserna.

År 2012 gjordes utredningen "Näridrottsplatser & Badplatser" som ligger till grund för vårt fortsatta arbete med aktivitetsplatser med mera.

Från och med 2015 är Spår och Leder och badplatser utlyfta ur detta projekt och har en egen budget.

Under 2016 och 2017 görs en utvärdering samt en ny utredning med tillhörande plan tillsammans med de tre stadsdelarna och Tekniska förvaltningen. Utredningen kommer att visa hur förvaltningarna ska arbeta med aktivitetsplatser i framtiden.

Uppdelning Brämhults IP´s konstgräs

Under 2016 har nytt konstgräs lagts på en av fotbollsplanerna på Brämhults IP.
Det gamla konstgräset har delats upp och lagts ut på följande platser:

 • Svaneholmsskolan
 • Gula skolan i Fristad
 • Ekarängskolan

Klart 2016

Foto på hoprullat konstgräs

Dansmatta i Kronängsparken

En dansmatta har lagts i amfiteatern där det nu också finns en ljudanläggning (där du kan lyssna på musik via din mobiltelefon).

Klart 2016

Foto på lila dansmatta i Kronängsparken

Hinderbana och dirtbana Dannike

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har här bidragit med medel till dels en hinderbana och dels en dirtbana för cyklar. Arbetet har till största delen utförts av Föräldraföreningen i Dannike.

Hinderbanan och dirtbanan finns vid Dannehov i Dannike.

Klart 2016

Foto på hinderbana i Dannike

Skyltar Naturens gym och tillgänglighetsanpassat gym vid Kypegården

Tydliga informationsskyltar med foton och anvisningar har tagits fram för de olika stationerna av Naturens gym samt för det tillgänglighetsanpassade utegymet vid Kypegården.

De olika övningarna och informationstexten har tagits fram i samarbete med Elfsborgs fystränare Magnus Hellman Driessen.

 Klart 2016

Foto på informationstavla för utegym vid Kypegården
Foto på informationstavla för utegym vid Kypegården

Hinderbana/utegym Äspered

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har här bidragit med medel till en kombinerad hinderbana/utegym. Arbetet har till största delen utförts av ortsrådet i Äspered.

Hinderbanan/utegymet finns vid Lundavallen i Äspered.

Klart 2016

Foto på hinderbana vid Lundavallen i Äspered

Uppdelning Dalsjöfors IP´s konstgräs

Under år 2015 har nytt konstgräs lagts på fotbollsplanen bakom Dalsjöfors idrottshall.
Det gamla konstgräset har delats upp lagts ut på följande platser:

 • Kinnarummaskolan
 • Borgstenaskolan
 • Kil- och Slättängsskolorna
 • Svensgärde
 • Övre Brämhult

Klart 2016

Foto på konstgräsplan vid Kinnarummaskolan

Konstgräs vid Kinnarummaskolan

Konstgräs i Kronängsparken

Den gamla tennisbanan i Kronängsparken på Norrby har fått konstgräs och två nya mål har köpts in. Konstgräsplanen kommer att kompletteras med belysning.

Klart 2015

Foto på konstgräsplan i Kronängsparken

Skyltar till hinderbanan och teknikbanan för cykel och rullstol på Kransmossen

Samtliga hinder på hinderbanan och på teknikbanan för cykel och rullstol har fått tydliga och förklarande skyltar med information om hur man kan ta sig an de olika hindren.

Klart 2015

 

Foto på informationsskylt vid Kransmossens hinderbana

Tillgänglighetsanpassad Lekplats Kristinebergskolan

På Kristinebergskolan har vi varit med och bekostat en stor lekplats som även kan användas av rullstolsburna.

Klart 2015

Foto på tillgänglighetsanpassad lekplats vid Kristinebergsskolan

Boulebana och grillplats Kristineberg

I skogskanten intill Mötesplats Kristineberg finns nu en boulebana och en grillplats.

Klart 2015

Foto på boulebana vid Centrumhuset Kristineberg

Aktivitetsplats Sjöbo torg

En färgglad konstgräsmatta har lagts vid Sjöbo torg för lek, träning yoga dansuppvisningar.

Här finns också ett större gatuschackspel. Pjäser finns till utlåning hos Vi Sjöbo.

Utanför Vi Sjöbolokalen finns en boulebana.

Klart 2015

Foto på färgglad konstgräsmatta på Sjöbo torg

Tillgänglighetsanpassat utegym på Kypegården

Ett tillgänglighetsanpassat utegym har byggts upp i närheten av parkeringen vid Kypegården.

Fem olika stationer som alla kan användas även från rullstol.

Gymet kommer att kompletteras med skyltar med tydliga anvisningar om hur respektive station kan använads.

Utegymet har tagits fram i samarbete med Elfsborgs fystränare Magnus Hellman Driessen.

Klart 2015

Foto på tillgänglighetsanpassat utegym vid Kypegården
Foto på tjej som tränar på utegym vid Kypegården

Utegym Dalsjöhallen

Ett mycket uppskattat utegym har uppförts intill konstgräsplanen bakom Dalsjöfors idrottshall och badhus. Gymet består av fyra olika maskiner, där du totalt kan utföra 12 olika övningar.

Klart 2014

Foto på utegym vid Dalsjöhallen

Träramper vid badplatser

Vid badplatserna vid Sjömarken, Sandared, Dalsjön, Almenäs och Asklanda har vi byggt träramper som ska underlätta för de som har svårt att gå över den mjuka sanden vid badstränderna.

Klart 2014

Foto på träramp vid Asklanda badplats

Teknik- och balansbana för cykel och rullstol Kranmossen

Intill hinderbanan på Kransmossen har vi uppfört en teknik- och balansbana för cykel och rullstol. Hindren är ganska lätta och passar de flesta.

Klart 2014

Karta över teknikbana för cykel och rullstol

Uppdelning Sjuhäradshallens konstgräs

Under 2014 byggdes  fotbollshallen Sjuhäradshallen om för att istället bli en hall för gymnastik och parasport. Konstgräset i hallen delades upp och har nu istället lagts ut på följande platser i Borås:

 • Kronängsparken (Norrby)
 • Sjömarkenskolan
 • Bredaredsskolan
 • Gånghesterskolan
 • Målsrydskolan
 • Aplaredskolan

Klart 2015

Hundrastplats Kranmossen

Hundrastplatsen ligger intill Kransån på Kransmossen och består både av en öppen yta samt en mindre yta i en skogsbacke.

Klart 2013

Foto på hund i skogen

Aktivitetsplats badplats!

För att förlänga säsongen och användandet av våra badplatser har vi uppfört en klätterställning/klätternät på de sex största badplatserna. Vi har inte gjort detta på Almenäs där det redan finns stora möjligheter till lek året runt.

Badplatserna som fått ett klätternät/klätterställning är:

 • Asklanda badplats, Öresjö
 • Skalle badplats, Öresjö
 • Dalsjöns badplats, Dalsjön
 • Sjömarkens badplats, Viaredssjön
 • Sandareds badplats, Viaredssjön
 • Storsjöns badplats, Rydboholm/Viskafors

Ett beachvolleybollnät finns på Asklanda badplats, samt fågelbogungor på Dalsjöns- och Storsjöns badplatser.

Akivitetsplatserna kommer att kompletterats med picknickbord eller bänkar.

Klart 2013

Foto på klätternät vid Skalle badplats

Klätternät vid Skalle badplats

Foto på klätternät vid Sjömarkens badplats

Klätternät vid Sjömarkens badplats

Foto på klätternät och fågelbogunga vid Dalsjöns badplats

Lekplats vid Dalsjöns badplats

Inte-nudda-marken-parker vid Kypegården och Kransmossen

Vid både Kypegården och Kransmossen har
"inte-nudda-marken"-banor uppförts. De olika hindren har olika svårighetsgrad, men hindren är alltid som högst 60 cm ovan marken. Flis har lagts på marken för att skapa ett mjukt underlag.

Parkerna är så långt som möjligt byggda av naturliga material från våra egna skogar.

Parkerna har kompletterats med bänkar.

Klart 2013

Foto på inte-nudda-marken-park vid Kypegården

Inte-nudda-marken-park vid Kypegården

Ny skyltning Kransmossen

All skyltning längs Kransmossens spår och leder är utbytt mot ny tydlig skyltning. Skyltarna har både färgmarkeringar samt längden på respektive spår utskriven i meter.

I samband med dessa arbeten har flera mindre upprustningar skett i området. Det spår som tidigare var 8,2 kilometer långt har förlängts och är nu istället 10 kilometer långt. Grillplatserna vid Sjölid och Lilla Häljasjön har upprustats och några nya bänkar har byggts längs med den röda vandringsleden.
En helt ny rast- och grillplats har uppförts vid Slättholmen. Några nya spångar har byggts.

Vi kunde i samband med arbetet på Kransmossen också få nytta av det arbetsmarknadspolitiska programmet Kulturarvslyftet som gav oss möjlighet att ta bort sly bland annat vid torpet Sjölid och i de gamla hagmarkerna vid Hulta Västergården i närheten av Mariedalsstugan.

Nya informationstavlor har satts upp vid Sjölid i Gånghester.

Klart 2013

Foto på spårmärkning Kransmossen

Kransmossens kulturled

Möjligheten till promenader och friluftsliv vid Kransmossen har utökats genom uppförandet av en kulturled som bland annat passerar de ännu betade ängs- och hagmarkerna runt Hulta Västergården. Kulturleden är cirka 1,6 kilometer lång.

Kulturleden har utrustats med informationsskyltar som berättar om de lämningar som finns att se längs med leden.

Klart 2013

Foto på källarruin längs Kransmossens kulturled

Vacker källarruin vid det som en gång var Lars Perssons gård utmed Kransmossens kulturled

Utegym Kolbränningen

Ett utegym uppfördes längs med Kolbränningens elljusspår i anslutning till Byttorps badplats. Vid gymet finns picknickbord.

Här tränar du med vacker utsikt över både sjö och natur!

Klart 2013

Foto på utegym vid Byttorps badplats

Upprustning badplatser

 • Säkerheten har förbättrats vid badplatserna i Frufällan och Dalsjön, stenar och  betongfundament har tagits bort.
 • En träspång har uppförts över sandstranden vid Almenäs för de som har svårt att gå i den mjuka sanden.
 • Slyröjning har skett vid 10 badplatser och vassröjning vid en. Flera döda/lutande träd har tagits bort bland annat i Sjömarken och vid Marsjön.
 • Stränderna i Sandared och Transås har förlängts.
 • Ny sand har lagts på stränderna i Dalsjöfors, Sjömarken, Byttorp, Sjöbo, Lilla stranden Almenäs, Sparsör och Transås.
 • Cirka 20 grillplatser vid badplatserna har renoverats. En grillplats har uppförts i Tämta. En tillgänglighetsanpassad grillplats har uppförts vid Almenäs.
 • Omklädningshytter har uppförts vid sex badplatser.
 • Landgångar har byggts till några av bryggorna. Detta för att man även vid högvatten ska kunna ta sig ut på bryggorna.
 • Strandpromenaden vid Sjömarkens badplats har förbättrats.

Klart 2013

Foto på Frufällans badplats

Frufällans badplats

Foto på tillgänglighetsanpassad grillplats på Almenäs

Tillgänglighetsanpassad grillplats

Kransmossens hinderbana

Hinderbanan byggdes med de militära hinderbanorna som förebild, men har anpassats till en mer allmän användning genom att de högsta hindren och de hinder med hög snubbelrisk har bytts ut mot "snällare" hinder. Fallskyddsytor och sanddjup följer EU-standard för lekplatsbyggen.

Hinderbanan är elbelyst består av 21 hinder av olika svårighetsgrad och avslutas med en mycket uppskattad linbana.

 På hinderbanan gäller följande regler:

 • All användning av hinderbanan sker på egen risk.
 • Hinderbanan är öppen dygnet runt och kostar ingenting att använda.
 • Det är inte möjligt att hyra hinderbanan.
 • Du behöver inte vara med i någon förening för att träna på hinderbanan.

Större delen av hinderbanan är uppförd av återvunnet material.

Klart 2013

Foto på Kransmossens hinderbana

Hinderbanan består av 21 hinder

Foto på klätterhinder på Kransmossens hinderbana

Hindren blir lättare om man hjälps åt!

Spontanfotboll Götavallen

Till den mindre gräsyta som finns precis norr om den stora fotbollsplanen på Götavallen har två fotbollsmål flyttats för att göra området tillgängligt för spontanfotboll.

Klart 2013

Foto på fotbollsmål på Götavallen

Uppsättning av utegym för seniorer, Dalhem

Här möjliggjorde vi uppsättningen av ett utegym för seniorer vid Dalhem. Utegymet var sedan tidigare inköpt av dåvarande Kdk Dalsjöfors.

Klart 2013

Foto på utegym för äldre vid Dalhem

Uppdelning av Borås Arenas konstgräs

Då Borås Arenas konstgräs senast byttes ut (2012) fick vi möjligheten att dela upp konstgräset i mindre delar och lägga ut på flera grusplaner runt om i staden.

De nya konstgräsplanerna lades på eller intill låg- och mellanstadieskolor för att kunna användas så mycket som möjligt, det vill säga både på dagtid och kvällstid.

De nya konstgräsplanerna uppfördes vid:

 • Byttorpskolan
 • Sandaredskolan
 • Daltorpskolan
 • Engelbrektskolan
 • Sjöboskolan
 • Svedjeskolan
 • Trandaredskolan

Klart 2012

Foto på konstgräsplan vid Daltorpskolan

Konstgräsplan vid Daltorpskolan

Foto på konstgräsplan vid Trandaredskolan

Konstgräsplan vid Trandaredskolan

Ny skyltning Kypegården

All skyltning längs Kypegårdens spår och leder har bytts ut mot ny tydlig skyltning. Skyltarna har både färgmarkeringar samt längden på respektive spår skrivet med siffror och i meter. Nya informationstavlor har satts upp vid friluftsgården.

Följande upprustning har gjorts: Det grön-vita spår som föll för stormen Gudrun har återupptagits och dessutom förlängts med en slinga runt Hässleholmen och Lasarettet, vilket ger de boende i dessa områden närhet till Kypegårdens friluftsområde. Grillplatserna runt Kypesjön har upprustats och en grillplats har tillkommit vid Horsatorpet längs den grön-vita leden. Några nya spångar har byggts.

Vi kunde i samband med arbetet på Kypegården också få nytta av det arbetsmarknadspolitiska programmet Kulturarvslyftet som gav oss möjlighet att ta bort sly bland annat vid torpen Ödeberg, Laxatorpet och Horsatorpet.

Klart 2012

Foto på spårmärkning längs Kypegårdens spår

Tydlig skyltning utmed spåren!

Foto på grillplats vid Horsatorpet, Kype

Grillplats vid Horsatorpet

Motorikbana Trollgården

Dåvarande Sjöbo Kdn fick genom sökta folkhälsomedel hjälp med anläggandet av en motorikbana vid Trollgårdens förskola på Sjöbo.

Klart 2012

Foto på motorikbana vid Trollgården, Sjöbo

Del av motorikbana vid Trollgården

Aktivitetsplats Sandhult

Efter ett brev från en elev på Sandhultsskolan beslutades att en aktivitetsplats skulle anläggas vid skolan. Eleverna fick själva vara med och önska innehållet.

Resultatet blev så småningom en konstgräsplan, en beachvolleyplan och en bmx/dirtbana.

Klart 2012

 

Foto på BMX/dirtbana vid Sandhultskolan

BMX/Dirtbana vid Sandhultskolan

Foto på konsgräsplan och beachvolleyplan vid Sandhultskolan

Konstgräs och beachvolleybollplan

Pingisbord Stora Torget

Här var vi behjälpliga med uppsättning av ett pingisbord intill Stora Torget i Borås centrum.

Klart 2012

Friluftskartan Borås

En mycket detaljerad friluftskarta togs fram över de centrala delarna. På kartan finns också förslag på 60 olika utflyktsmål i området, samt uppgifter om ett flertal motionsspår och vandringsleder i de centrala delarna av Borås stad.

Friluftskartan finns att köpa på Kypegårdens friluftsgård.

Klart 2011

Skärmdump av en del af fritidskartan - Transås/Flymader

Del av Fritidskartan - Transås/Flymader

Utegym Fristad

Ett mycket uppskattat utegym uppfördes i närheten av Fristad centrum. Gymet består av fyra olika maskiner, där du totalt kan utföra 12 olika övningar.

Intill utegymet har uppförts flera bänkar.

Klart 2011

Foto på utegym i Fristad

Senioraktivitetsplats Viskafors

Dåvarande Viskafors Kdk hade sedan tidigare ett förslag på både vad aktivitetsplatsen skulle innehålla och en lämplig plats för densamma.

Senioraktivitetsplatsen byggdes upp intill Fagersro Äldrecentrum och består av både en balansbana och några gymstationer.

Precis intill gymstationerna och balansbanorna finns flera bänkar att vila på.

Klart 2011

Foto på gymstation vid Fagersro

En av stationerna vid utegymet för seniorer vid Fagersro, Viskafors

Klätternät Sjöbo

Vid Sjöbohallen och Sjöboskolan uppfördes ett stort klätternät för äldre barn samt ett lite mindre för de yngre.

Innan inköpet av klätternätet gjordes en enkätundersökning i skolan för att ta reda på vad eleverna önskade mest.

Klart 2011

Foto på klätternät vid Sjöbohallen/Sjöboskolan

Aktivitetsplats Engelbrekt

Vid Engelbrektskolan uppfördes klätterblocks och några pingisbord.

Klart 2011

Foto på klätterblocks vild Engelbrektskolan

Klätterblocks vid Engelbrektskolan

Aktivitetsplats Hulta

Aktivitetsplatsen på Hulta (i sluttningen mellan Ekarängskolan och fritidsgården) är vår hittills största satsning på spontan aktivitet och rörelse.

Arbetet inleddes med en stor enkätundersökning där barn och ungdomar både på Ekarängskolan och på fritidsgården deltog. De fick inte bara svara på frågor om vilka aktiviteter de helst ville ha med, utan också vad som kunde förbättras i området som till exempel belysning, bänkar, staket med mera. Totalt deltog 182 barn och ungdomar i undersökningen.

För både pojkar och flickor hamnade fotboll på 1:a plats, motion/gym på 2:a och klättring på 3:e plats.

Slutresultatet blev en multisportarena (som kan användas till både fotboll och innebandy med mera), gymstationer, klätterblock, studsmatta och renovering av befintlig basketplan.

Dessutom installerades bra belysning, flera olika sorters bänkar, papperskorgar med mera.

Klart 2011

Foto på klätterblocks på Hulta

Klätterblocks på Hulta, i bakgrunden skymtar konstgräsplanen och en studsmatta

Foto på utegym på Hulta

Utegym

Foto på annorlunda bänk vid Hulta aktivitetsplats

Flera olika bänkar har satts upp

Promenadslinga Vikåsaudden

Via sökta folkhälsomedel fick Frufällans fastighetsägareförening möjlighet att förbättra promenadslingan runt Vikåsaudden i Frufällan.

Klart 2011

Foto på promenadslinga på Vikåsaudden, Frufällan

Utegym Kypegården och Kransmossen

Vid både Kypegården och Kransmossens uppfördes utegym. Vid Kypegården finns sex gymstationer och vid Kransmossen fem.

Klart 2010

Foto på utegym vid Kypegården

Utegym vid Kypegården

Multisportarena Dövedalsparken

Här hjälpte vi till ekonomiskt med uppförandet av multisportarenan vid Dövedalsparken / Marklandsgatan på Hässleholmen. Tekniska förvaltningen stod för byggnationen av multisportarenan.

Klart 2010

Foto på konstgräsplan i Dövedalsparken, Hässleholmen

Multisportarena i Dövedalsparken

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktivitetsplatser, spår och leder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender