Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Pågående projekt - Spår och leder

Våren 2016 antogs utredningen "Spår och leder i Borås" med tillhörande åtgärdsplan av både Fritids- och folkhälsonämden och Tekniska nämnden.

Utredningens och åtgärdsplanens måtto är "Hur underlättar vi för människor i Borås stad att besöka och aktivera sig i våra nära grönområden och skogar?".

Åtgärdsplanen är en 5-årsplan där vi arbetar med att fylla de "vita hål" som framkom i den digra inventering som gjordes inför utredningen, i den kan du läsa om de delprojekt som pågår just nu.


Foto på framsidan av utredningen "Spår o leder"


Vill du läsa hela utredningen så går den att hämta nedan:

Senast ändrad: 2019-06-03 07.47

Ändrad av:

Dela sidan: Pågående projekt - Spår och leder

g q n C