Meny

Meny

Hur jobbar vi?

Vi arbetar utifrån tre förändringsprinciper. Den första är att öka medvetenheten om vad våld är och hur lindrigt våld hänger ihop med grovt våld. Den andra är att öka kunskapen om våldsbejakande normer och hur genus och normer hänger ihop med våld. Den tredje förändringsprincipen är att träna på att vara en aktiv åskådare och ingripa mot våld.

Vi arbetar genom utbildning, handledning och stöd i processer för att utveckla Borås Stads systematiska arbete med våldsprevention. Projektet tar också fram metodmaterial för att underlätta arbetet med våldsprevention i staden.

Senast ändrad: 2018-11-28 11.07

Ändrad av:

Dela sidan: Hur jobbar vi?

g q n C