Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Jämställt föreningsliv

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Målen säger sammanfattat att jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Kvinnors och mäns idrottande ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser fördelas rättvist inom idrotten.

Kvinnor och män ska vidare ges lika möjligheter att utöva idrott, värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt, ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ samt ha lika stora möjligheter att medverka på olika sätt.

Rapport Jämställt föreningsliv. Pdf, 907.5 kB.

Rapporten är inte tillgänlighetsanpassad, men om du önskar ta del av den kontakta någon på Förenings- och anläggningsenheten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jämställt föreningsliv

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender