Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Jämställt föreningsliv

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Målen säger sammanfattat att jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Kvinnors och mäns idrottande ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist inom idrotten.

Kvinnor och män ska vidare ges lika möjligheter att utöva idrott, värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt, ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ samt ha lika stora möjligheter att medverka på olika sätt.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-10 10.27

Ändrad av:

Dela sidan: Jämställt föreningsliv

g q n C

p

Kontakt