Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Anmälan Dialogmöte 11 september

Ny Kulturplattform - anmälan till Dialogmöte

Under våren har arbete med Kulturplattformen påbörjats med workshops på Kulturförvaltningens alla verksamheter och med Kulturnämnden. Det har också genomförts två dialogmöten med representanter från det lokala kulturlivet kring styrkor och en vision eller målbild om 5-10 år. 

Inbjudan till Dialogmöte Kulturplattform

Under våren har ett arbete med en Kulturplattform påbörjats med workshops på Kulturförvaltningens alla verksamheter och med Kulturnämnden. Vidare har vi tillsammans med er genomfört två dialogmöten där vi sett på styrkor och vad som är unikt för kulturlivet i Borås. Vi har också börjat titta på  en vision eller målbild där vi önskar vara om 5-10 år.

Detta material har nu börjat sammanställas i ett dokument. I dokumentet finns även ett avsnitt kring omvärldsbevakning och andra kommuners kulturplaner som kan ha påverkan på Kulturplattformen.

Ni representerar det lokala kulturlivet och genom dialog med er kan vi skapa en gemensam bild av vad vi vill att kulturen ska stå för och hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på sikt.

Tid: Onsdag 11 september, kl. 18.00 – 20.00

Plats: Röda Rummet, Kulturhuset, PA Halls terrass

  • Vilken målbild ska vi skapa för kulturen i Borås - vad vill att Borås ska präglas av?
  • Inom vilka områden kan vi utöka vår samverkan?
  • Synpunkter på dokumentets innehåll i stort

Har du redan nu tankar och idéer? eller känner du en person som kan bidra och ha nytta av dialogmötet?
Skriv det i anmälan nedan för beräkning av kaffe, te och ostfralla som serveras under Dialogmötet.

Varmt välkomna!

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-27 10.59

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan Dialogmöte 11 september

g q n C

p

Kontakt