Meny

Meny

Anmälan Musikforum 14 maj

Musikutredning

Den 11 mars hölls det första musikforummötet där arbetet med musikutredningen presenterades och man diskuterade olika möjligheter men med fokus på nuläget. Det första steget i utredningen kommer vara att kartlägga scener, aktörer, studios, genres och andra resurser som finns i Borås.

Välkommen till musikforum den 14 maj
Kulturhuset, Röda rummet, kl. 18-20

Vid nästa Musikforum genomförs en workshop och diskussioner kring möjligheterna för Borås populärmusik. Workshopen processleds av Kultur i Väst med Dag Rosenqvist.

  • Vad kan vi bli bättre på?
  • Vad är vi bra på?
  • Vilka möjligheter och lösningar finns?

Har du en kollega eller någon som kan bidra och ha nytta av dialogmötet?
På mötet bjuds det på kaffe, te och smörgås.
Anmäl även dina kollegor eller någon som kan bidra, för beräkning av kaffe, te och smörgås!

Varmt välkomna!

Senast ändrad: 2019-04-25 14.47

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan Musikforum 14 maj

g q n C