Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kronängsparken

Kronängsparken byggs om och får plats för fler aktiviteter och ytor med planteringar.

Arbetet är planerat att starta vecka 32 och kommer ske i olika etapper. Bollplanen kommer flyttas något och få nytt konstgräs. Det kommer också byggas fler platser för aktiviteter som parkour och lek. Dessutom kommer vi ta fram ytor med planteringar för både buskar och perenner. Vi anlägger också ytor där du själv kan odla.

Arbetet beräknas vara klart 2025.

Vi bygger och anlägger det norrbyborna önskar

Planerandet kring Kronängsparkens utformning gjordes i dialog med norrbyborna. I framtagandet av parken lades stor vikt vid invånarnas synpunkter och parken har formats efter det.

En del av Viskans park

Kronängsparken är en del av Viskans park, ett grönt parkstråk som ska gå hela vägen från Gässlösa i söder till Rya åsar i norr.

Läs mer om Viskans park

Bilderna är visionsskisser för hur olika områden ska se ut.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kronängsparken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender