Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås fritt från våld

En kommun fri från våld (EKFFV) var ett femårigt socialt investeringsprojekt som avslutades 2019. Projektets mål var att skapa ett systematiskt och metodiskt våldspreventivt arbete i Borås stad. Även om projektet är avslutat så fortsätter det våldspreventiva arbetet runtom i staden och inom Mötesplatser och Öppen Ungdomsverksamhet under namnet Borås fritt från våld.

En kommun fri från våld i Borås har blivit uppmärksammat på flera olika sätt. Bland annat presenterades projektet på en nationell konferens om våldsprevention i Nordmakedonien 2018 och det systematiska våldspreventiva arbetet i Borås presenteras i handboken ”Inget att vänta pålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” (2020).

Illustration om normer

Tre förändringsprinciper mot våldöppnas i nytt fönster
I det våldspreventiva arbetet utgår vi ifrån tre förändringsprinciper. Allt material och alla utbildningar vi håller utgår ifrån de tre principerna.

Bild på kortleken

En kortlek fri från våld
öppnas i nytt fönster
Kortleken kan du på ett enkelt sätt använda för att lära ut om våldsprevention till många.

Illustration hur jobbar vi

Material och samarbeten
Här kan du läsa om våra olika material och våra samarbeten inom kommunen och med föreningar och organisationer.

Illustration mäns våld.

Systematiskt våldspreventivt arbete
öppnas i nytt fönster
Sedan hösten 2017 har vi arbetat med att handleda olika enheter inom Öppen ungdomsverksamhet och tagit fram en matris för systematiskt våldspreventivt arbete.

Som en social investering satsar Borås Stad på att utveckla metoder för att förebygga våld. Satsningen kallas En kommun fri från våld och pågår 2015-2019. Flera kommuner i Sverige deltar i utvecklingen som hålls ihop av organisationen MÄNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill att det våldsförebyggande arbetet ska drivas på ett mer metodiskt sätt, med inspiration från framgångsrika metoder som används internationellt. Genom att kartlägga vilka verksamheter som idag arbetar våldsförebyggande och erbjuda utbildning till olika medverkande så kan vi höja den allmänna kunskapsnivån och förbättra det förebyggande arbete som redan är igång på många olika håll.

För att förebygga våld är det mest framgångsrikt att göra tidiga insatser mot lindrigt våld innan det hinner utvecklas till allvarligt våld. Därför ger vi barn och unga verktyg att kunna göra åskådaringripanden, det vill säga att agera före, under eller efter att våld uppstår, på ett säkert och effektivt sätt. Alla kan vara en aktiv åskådare som hjälper till genom att vara en bra kompis, som säger ifrån om någon beter sig illa eller som stöttar den som har blivit utsatt.

Våld hänger ihop med stereotypa föreställningar om kön och destruktiva ideal för pojkar och män. För att utmana machokulturen finns jämställdhet och normkritik med i allt vårt arbete för att förebygga våld.

Läs mer

Organisationen MÄNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

L

Sociala medier

Följ oss gärna på Facebook

Senast ändrad: 2020-09-25 13.44

Ändrad av:

Dela sidan: Borås fritt från våld

g q n C