Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

En kommun fri från våld - ett våldspreventivt arbete

En kommun fri från våld (EKFFV) var ett femårigt socialt investeringsprojekt som avslutades 2019. Projektet arbetar för att skapa ett metodiskt våldspreventivt arbete i Borås stad genom att öka kunskapen om vad våld är, öka förståelsen för hur normer och våld hänger ihop samt öka kunskapen kring hur alla kan vara en aktiv åskådare och agera mot våld. Arbetet fortsätter med utbildningar och information.

Illustration om normer

Hur funkar våld?öppnas i nytt fönster
Vad är lindrigt våld och hur hänger det ihop med grovt våld?

Bild på kortleken

En kortlek fri från våld
öppnas i nytt fönster
Kortleken kan du på ett enkelt sätt använda för att lära ut om våldsprevention till många.

Illustration hur jobbar vi

Hur jobbar vi?öppnas i nytt fönster
Vi arbetar genom utbildning, handledning och stöd i förlopp för att utveckla Borås Stads metodiska arbete med våldsprevention.

Illustration mäns våld.

Stöd för dig som blivit utsatt för våld
öppnas i nytt fönster
Det är många som blivit utsatta för våld. Det är viktigt att komma ihåg att du aldrig är ensam och att det finns hjälp att få.

Som en social investering satsar Borås Stad på att utveckla metoder för att förebygga våld. Satsningen kallas En kommun fri från våld och pågår 2015-2019. Flera kommuner i Sverige deltar i utvecklingen som hålls ihop av organisationen MÄNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill att det våldsförebyggande arbetet ska drivas på ett mer metodiskt sätt, med inspiration från framgångsrika metoder som används internationellt. Genom att kartlägga vilka verksamheter som idag arbetar våldsförebyggande och erbjuda utbildning till olika medverkande så kan vi höja den allmänna kunskapsnivån och förbättra det förebyggande arbete som redan är igång på många olika håll.

För att förebygga våld är det mest framgångsrikt att göra tidiga insatser mot lindrigt våld innan det hinner utvecklas till allvarligt våld. Därför ger vi barn och unga verktyg att kunna göra åskådaringripanden, det vill säga att agera före, under eller efter att våld uppstår, på ett säkert och effektivt sätt. Alla kan vara en aktiv åskådare som hjälper till genom att vara en bra kompis, som säger ifrån om någon beter sig illa eller som stöttar den som har blivit utsatt.

Våld hänger ihop med stereotypa föreställningar om kön och destruktiva ideal för pojkar och män. För att utmana machokulturen finns jämställdhet och normkritik med i allt vårt arbete för att förebygga våld.

Läs mer

Organisationen MÄNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

L

Sociala medier

Följ oss gärna på Facebook

Senast ändrad: 2020-05-25 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: En kommun fri från våld - ett våldspreventivt arbete

g q n C