Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Aktivera och skolworkshop 31 januari

Aktivera och skolworkshops är två våldspreventiva material som riktar sig till dig som möter barn-och unga. Materialen syftar till att öka barn- och ungas kunskap om våldsprevention samt till att involvera barn- och unga i arbetet mot våld.

Under utbildningen

får du som deltar ta del av de två materialen och verktyg för att själv använda materialen. Utbildningen äger rum den: 31 januari kl. 08.30-12.00 plats: Brygghuset.

Mer info om båda materialen:

Skolworkshops är ett material som riktar sig till dig som är fritidsledare och finns på skolor under skolfritidstimmar. Materialet utgår från En kortlek fri från våld och de tre förändringsprinciperna som har störst effekt på våld.

  • Sambandet mellan lindrigt och grovt våld
  • Sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
  • Lära sig att vara en aktiv åskådare med fokus på ingripandestrategier

Materialet innehåller kortare teoretiska delar och störst fokus läggs på att spela med En kortlek fri från våld. Skolworkshops är ett lågtröskelmaterial som är kunskapshöjande och enkelt att använda!

Aktivera är ett våldspreventivt aktivitetsprogram som består av 6 st gruppaktiviteter. Aktiviteterna utgår från de 3 förändringsprinciperna som har störst effekt i arbetet mot våld och ungas delaktighet. Aktivera riktar sig till dig som är fritidsledare och är anpassat till att genomföras i Öppen Ungdomsverksamhet.

Aktivitetsprogrammet består av 2 aktiviteter/ förändringsprincip. En av aktiviteterna/ förändringsprincip är en kortleksworkshop och den andra aktiviteten/ förändringsprincip är på något sätt aktiverande.

Med en aktiverande aktivitet menas att unga själva kommer med förslag eller genomför en våldspreventiv åtgärd för att bidra till att deras verksamhet eller mötesplats blir fri från våld. Genom de aktiverande aktiviteterna får unga bland annat skapa gemensamma trivselregler, göra en Våldspreventiv rond samt skapa egna aktiviteter mot våld.

Anmälan till 31 januari kl. 08.30-12.00öppnas i nytt fönster

Vid frågor, kontakta:
Linda Ölander, Utvecklingsledare
linda.olander@edu.boras.se

Senast ändrad: 2019-11-28 11.33

Ändrad av:

Dela sidan: Aktivera och skolworkshop 31 januari

g q n C