Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Boendemötet den 23 september-19

Tid: 18.00-20.00

Plats: Mötesplats Hulta

Medverkande:

Tony Kampf och Ramadhan Hashim, Mötesplats Hulta

Katarina Söderberg och Genc Avdiu, AB Bostäder

Marie och Jasminka, uthyrningen AB Bostäder

Anders Cronehag och Joakim Börjesson, kommunpolisen

Eva Sjölin, Ekarängsskolan

Många boende

Mötet inleddes med 30 min gruppdiskussion utifrån tre frågor (svaren redovisas längst bak):

Vad är positivt med Hulta?

Vad kan bli bättre på området?

Vad kan vi utveckla tillsammans för att öka tryggheten och trivseln?

Därefter gavs ordet till polisen.

Anders Cronehag: Första gången jag besökte ett möte var 2015. Då fanns ett stort missnöje, hopplöshet och en öppen drogförsäljning. Idag har Hulta blivit lugnare och tryggare, genom kontinuitet, uthållighet och samverkan. Alla goda krafter behövs- och intresset för det har ökat.

Joakim Börjesson: Jag har mött många glada och positiva människor här. Även om nu Norrby har inkluderats finns områdespolisen kvar på Hulta. Hör gärna av er till oss.

Polisen varnade också för bedragare som ringer äldre och lurar av dem uppgifter genom att utge sig vara från banken. Gå aldrig med på det! är Anders Cronehags uppmaning. Kontakta istället banken genom att leta upp det korrekta telefonnumret. I Sverige i dag handlar bedrägerierna om ca 300 miljoner kr. De senaste offren för bedrägerier är nyanlända. I samband med detta kan unga personer luras att vara så kallade penningmålvakter. Det är ett lagbrott oavsett om man känner till bakgrunden eller inte.

Sedan tog AB Bostäder vid.

Genc Avdiu: Vi får många frågor om ”Individuell mätning och debitering, IMD” för vattenförbrukningen. Orsaken till att vi infört det är att vi måste spara på jordens resurser. Det är ett mer rättvist system där var och en betalar för det kall- och varmvatten man förbrukar och inte för din slösande granne. Sedan vi införde systemet har vi sparat 30-40% vatten. Det motsvarar ett fyllt badkar per lägenhet och dag.

Frågor från boende: - Varför höjs vattenavgiften? Borås Energi och miljö förser oss med vatten samt fakturerar för det vatten som förbrukas. Vi har fått följande svar från Borås energi och miljö ” Höjningen som skedde i år beror ju dels på att det är en årlig höjning men så har vi också då investerat i nya anläggningar som medför att vi också förhåller oss inom miljökraven, vilket det gamla avloppsreningsverket inte gjordel, så det är en del av att man höjer. Inför nästa år är en höjning fastslagen det kommer att kommuniceras ut inom den närmsta tiden” (källa: Borås energi och miljö).

Fråga från boende: -Varför höjs hyresavgiften? Kostnaden för den service som inkluderas i hyresrätten varje år ökar, precis som alla andra kostnader i samhället. Vilket gör att både leverantörskostnader och lönekostnader ökar. Så för att kunna bibehålla och förbättra vår service behöver vi helt enkelt täcka de kostnader vi har. Innan man fastställer en hyreshöjning så förekommer först en förhandling med hyresgästföreningen som företräder hyresgästerna.

Katarina Söderberg arbetar bland annat med stadsodlingarna och har tittat runt på Hulta. Hon presenterade två förslag:

En pergola vid Månsingsgatan/Fessingsgatan samt en bänk runt eken vid Vitingsgatan/Trallingsgatan med ett hjärta av scilla. Det ska finnas grillmöjligheter med större grill och ev. också en avlastningsyta.

Frågor från boende:

- Saknar cykelställ sedan 2003-2004.

- Papperskorgar saknas över hela området

- Saknas arbetsorder på pallkragarna men önskar hellre kolonilotter istället för pallkragar

- Återvinningsmaterial som inte går in i miljöstationen ställs utanför och skräpar ner

- Vad är planerat på Skillingsgatan?

Katarina svarar att AB Bostäder börjar med de två förslagen och jobbar vidare med synpunkterna.

Marie och Jasminka arbetar med uthyrningen av lägenheterna i de nyproducerade husen. Snart är samtliga lägenheter uthyrda och det kommer att bli en första visning för de som har skrivit kontrakt. Inflyttning sker i tre etapper: 16 jan, 1 feb och 16 feb. Solceller på taket för att kostnaden för hushållsvatten och el betalas direkt till AB Bostäder. Om någon lägenhet skulle bli ledig kommer den att annonseras under ”Nyproduktion” på AB Bostäder sida.

Mötesplats Hulta fick ordet därefter.

Ramadhan Hashim tackade alla som kommit och berättade att Mötesplats Hulta växer för varje dag. Män dominerar dock och han vill gärna bjuda in även kvinnor att besöka Mötesplatsen. Exempelvis finns stick- och virkcafé samt pensionärer som läser tillsammans. Ramadhan är öppen för fler förslag på aktiviteter.

Frågor från boende:

-Varför finns inte möjligheten till boklån kvar? Även med tanke på barnen?

Tony Kampf svarar att det är en fråga för Kulturförvaltningen. Mötesplats Hulta vill gärna har kvar biblioteket, men kulturförvaltningen svarar att det inte ryms i budgeten. Han uppmanar alla att lämna synpunkter till Borås stads synpunktshantering på hemsidan. Synpunktshanteringen finns även som app.

Eva Sjölin lägger till att skolbarnen alltid kan komma och låna eller lämna böcker via skolbiblioteket.

- Tillgång till datorer på Mötesplatsen?

Det finns två datorer att tillgå. Skrivaren är ur funktion men vi arbetar på det.

-Varför är inte politikerna inbjudna till mötet?

Svårigheten kan vara när de har möjlighet att komma. Vi tar med oss frågan, svarar Tony.

Eva Sjölin berättar att den 14 november kl. 18.00 är det dags för Café Ekaräng i skolans idrottshall och matsalen. Föräldraföreningen anordnar café och lotteri och barnen kommer att uppträda.

Boende berättar om Hulta: Det som är fint med Hulta är vår gemenskap. Alla känner varandra och hjälper varandra. Det är kul att bo här!

Genc fyller i att talaren är en utav de killar som under höst och vinterperioden är ute på helgerna och förfinar vår utemiljö. Det är en stor tillgång för AB Bostäder. Som tack får killarna åka på skidresa.

Vad är positivt med Hulta?

Vad kan bli bättre på området?

Vad kan vi utveckla tillsammans för att öka tryggheten och trivseln?

Hulta är en plats där alla är välkomna att bo. Hulta är en plats där nästan alla känner alla.

Mindre skräp samt mer soptunnor.

Mer säkerhet, mer poliser

Mer aktivitetsområden

Att säkra till området genom att ha flera möten där vi kan civilisera oss och lära känna varandra så att man känner sig säkrare.

Folk med olika bakgrund

Affären i närheten

Fritidsgården

Mötesplatsen

Parkeringsvakter

Bättre hantering vad gäller skräp

Utöka platser på skolan

AB Bostäder lyssnar på boende

Cykelställning

Bjuda politiker på mötena

Kamera i trapphus

AB Bostäder fixar grillplatser med bänkar och bommar

Mer buss/ kollektivtrafikförbindelse

Samarbete med polisen

Samarbete med vakter

AB Bostäder borde börja lyssna på hyresgäster

Sopsortera bättre

Parkera inte vart som helst

Miljö

Nära till affären

Lite lugnt

Tar lång tid att laga tvättstugan, gården (lekplatsen), uteplatsen (staket lika).

Renovering måste bli bättre

Nu är många som jobbar men barnen är ute på lekplatsen ganska sent

Varför hyror stiger upp varje år

Respektera varandra

Ta hänsyn till alla

Lägenhet för låginkomsttagare

Mötesplatsen med kaffe

Grönområden

Grannkontakt med trevliga grannar

Blandad bebyggelse

Postservice- post blir felsorterad och försvinner i postfacken i AB Bostäders hus

Konditori

Återställa basketplan

Bibliotek saknas (när filialen flyttade och försvann till Trandared= dåligt med info. Filial här i lokalen önskvärd.

Grovsopor bör man slänga på återvinningsstationer, ex Boda och återvinningssopor som plast, glas, papp, tidningar etc. återvinningsstation. Hushållssopor? Stänga luckan på soptunnan efter sig.

Fler papperskorgar

Cigarettfimpar var skall dom slängas

Man står utanför trappuppgången och röka så fort dörren öppnas går röken in.

Inga studsmattor på våra uteplatser


Till alla barnfamiljer: Sandlådor, gungor, bänkar med bord- lära känna sina grannar och boende i huset

Ordentliga grillplatser:

Stor grill (som på Fessingsgatan och Blejdegatan), plats med bänkar och stora bord + kunna ta med egen grill

Bilar parkerar framför husets ingångar- ibland kommer folk med rullator eller rullstol inte in i trapphuset

Droger säljs öppet

Bilar och mopeder kör fort och på gräsmattan

Hundrastgård med staket i stora parkområdet

Cykelställ ute vid husen saknas.

De boende kan vara med och planera hur det skall se ut utanför husen.

Nära till centrum- nära till grönområdet

En ICA-affär är nära här och pizzeria m.m. T ex busshållplatser, skola…

2015- första möte här i Hulta, med polisen och Bostäders chefer- det har blivit mycket bättre här nu! Trygghetsmätning kommer att ske i nära framtid….

Att få övervakningskamera till Hulta torg- och buss skulle vi önska att få fyra turer/timma vardagar och tre/timma på helgerna!

Önskar en busslinje mellan Trandared och Hässleholmen

Att informera från Bostäder till varje trappuppgång att alla måste lämna bara de sopor som går att sortera till dessa containers här i Hulta återvinningsstation!

Lugnt område/jämför med Distans.

Lekplatsen nära är bra.

Mötesplatsen; bra aktiviteter, man kan få hjälp och fika.

Bra grannar/ barnen leker bra ihop.

Bra med olika åldrar och nationaliteter i området.

Mer samarbete mellan föreningar/AB Bostäder.

Bättre belysning, speciellt på väg till Ekarängsskolan

Bilar kör på gångvägar, även motorcyklar.

Bättre lekplats, nu går barnen till förskolan.

Fler grillplatser

Fler sittplatser

Otryggt i källaren på kvällen

Gräset dåligt klippt.

Mer träd och blommor

Bättre bussförbindelse/fler tider.

Städdag oftare. Jobba med skräpproblemet/Hyresgäster+ AB Bostäder+ Borås Stad

Utvecklingen av torget

Många trevliga människor

Märks att det är en stadsdel under utveckling

Fler bussar både vardagar och helger, även bussar till Trandared och Boda vårdcentral

Mer övervakning på kvällarna och nätterna, mer inne på gårdarna

Aktiva grönområden

En papperskorg på Skillingsgatan mitt emot Netto

Bibliotek

VI kan hitta på olika aktiviteter som gör att folk träffas och att det blir mer liv och rörelse i området.

Att folk själva kommer mer förslag på vad som ska hända och inte bara förlita sig på att andra ska ordna.

Allt.

Närhet till matbutikerna.

Bra och lugnare med portkod, att det är låst.

Mer belysning utomhus

Fler bänkar

Hissarna är smutsiga, kan städas bättre. Används som lekplats.

För mycket sopor som slängs överallt.

Alla hyresgäster sköter sig inte gällande tvättstugorna. Vid tvättkort, kan vi se vem som tvättat innan.

Otryggt ute på kvällarna. Många ungdomar även utifrån.Dörr till vinden.

Städning

Störningar

Dusch som rinner lite

Garage som inte är låsta

Dosur (?)

Angående tvätt

Vittingsgatan 2

Bänken som finns i entré

Balkongens stängsel är för brett


För minnesanteckningarna svarade Susanne Spiik, Borås folkhögskola.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-01 13.57

Ändrad av:

Dela sidan: Boendemötet den 23 september-19

g q n C

p

Kontakt