Meny

Meny

Hyresregler

Reglerna är enkla:

  • Den som kvitterar ut nyckeln är ansvarig för lokalen och för att reglerna följs.
  • Eftersom lokalen är belägen i ett hyreshus får man inte hålla på längre än till klockan 21.00. Ansvaret ligger på den som hyr lokalen att se till att ingen störs av sammankomsten.
  • Det ska vara rent och snyggt i lokalen när man lämnar den.
  • Om något eventuellt går sönder eller försvinner ska det ersättas av den som hyr lokalen.
  • Det är förbjudet att förtära alkohol eller att röka i lokalen.
  • Se till att nyckeln inte kommer bort eller kommer i orätta händer! Om detta skulle ske kommer vi att debitera kostnaden för byte av lås och nycklar på ansvarig person.

Lokalen lånas i endast ut till olika föreningsaktiviteter och studiecirklar.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-14 16.15

Ändrad av:

Dela sidan: Hyresregler

g q n C

p

Kontakt