Meny

Meny

Vår historia

En kort sammanfattning av vår historia.

Bostadsområdet Hässleholmen är ett s.k miljonprogramområde som på 60-70-talet bebyggdes med lägenheter. I Brämhult, som består av villor, radhus och lägenheter, bor ca 10 000 invånare. På Hässleholmen bor omkring 4 000 invånare och ca 60% av dessa är av utländsk härkomst.

1993 satt representanter från olika organisationer och funderade på att göra en undersökning i området. Dessa organisationer var: Invandrarverket (som under denna tid hade förläggning i området), Kommundelen Brämhult, Hälso- och Sjukvården, Hyresgästföreningen och AB Bostäder. Alla hade planer på att var för sig göra denna undersökning, men i stället samlades de för att gemensamt utföra denna. Anledningen till att flera organisationer i kommundelen kopplades in, var att vårdcentralen slagit larm om att många som sökte vård hos dem, led av psykosomatiska sjukdomar. En känsla av ensamhet och isolering skapade dessa upplevelser.

Undersökningen genomfördes i hela Brämhult, bestående av främst villor och radhus, samt Hässleholmen som består av lägenheter med kringliggande villor och radhus. Resultatet visade att främst boende i lägenhetsområdet Hässleholmen upplevde sig ha betydligt sämre hälsa än övriga boende i Brämhult. Sämst tycktes invandrarkvinnor må. Många hade ingen kontakt med övriga boende i området, och kände inte ens sina grannar. Det fanns ingen som helst samverkan mellan de boende, och var och en levde ett ganska isolerat liv.

Med resultaten från denna undersökning i bagaget, startades Vi-Projektet som är ett samarbete mellan AB Bostäder, Hässleholmen Kyrka, dåvarande BrämhultsKommundel, Hälso- och Sjukvården, Hyresgästföreningen och Närpolisen. Syftet med detta projekt skulle vara att stödja start av mötesplatser och nätverk för människor på Hässleholmen med utgångspunkt från de boendes egna behov, idéer och engagemang.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-09 11.52

Ändrad av:

Dela sidan: Vår historia

g q n C

p

Kontakt