Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Historia

Hulta fritidsgård invigdes i juni 1969 av dåvarande stadsrådet Camilla Odnoff. Det var då den andra kommunala fritidsgården i Borås.

Bostadsområdet Hulta

Gården ligger i bostadsområdet Hulta. Området hade sin stora inflyttning i mitten av 60-talet, då de stora flerfamiljshusen blev klara. Innan klassades området som rena landet, med bondgårdar och handelsträdgårdar på slutningarna. De första åren var gården en ren ungdomsgård. Detta märktes framförallt i programutbudet, många kända engelska och svenska popband besökte då ungdomsgården.

Under 70-talet

I mitten av 70-talet blev det mer gruppverksamhet och även ett stort samarbete med studieförbund. Många hantverkscirklar startades, där många vuxna och ungdomar deltog. Under 80-talet byggdes en stor musikverksamhet upp med inspelningsstudio och flera repetitionslokaler i samarbete med olika studieförbund. Den så kallade öppna verksamheten utökades och på grund av att många invandare flyttade till Hulta fick gården ett ökat antal besökare.

Kommundelsreformen

I och med kommundelsreformen 1992 kom Borås att delas upp i tio kommundelsnämnder. Fritidsgården kom att tillhöra Trandareds kommundel. Den är till ytan en ganska liten kommundel, men befolkningsmässigt är det en av de större i Borås. Som ett led av kommundelsreformen flyttade Hulta bibliotek in i samma lokaler som fritidsgården. Samtidigt ändrade fritidsgården även namn till Träffpunkten. 1998 beslöt kommundelsnämnden att Trandared skulle ha två bibliotek. Detta innebar att biblioteksverksamheten flyttades till Ekarängskolan och Trandaredskolan. Fritidsgården fick andra samarbetspartner; Öppna förskolan och Ekarängskolan.
Ekarängskolan förlade sin undervisning av årskurs 6 på fritidsgården.

Under 2000-talet

År 2007 flyttade skolan tillbaka till sina egna lokaler och sedan dess används samtliga rum i huset till fritidsgårdens verksamhet. Personalen på fritidsgården hjälper dock fortfarande till och stöttar skolan i deras arbete dagligen.

Borås Stad omorganiserades år 2011, då tio kommundelar istället blev tre stadsdelar och Hulta fritidsgård hör till Stadsdelsförvaltningen Öster som består av de gamla kommundelarna Trandared, Brämhult och Dalsjöfors.

Från och med 2017 hör fritidsgårdarna till Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Historia

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender