Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Ansökan till aktivitetsinspiratör

Vill du motivera och inspirera andra personer till ett aktivt liv? Då ska du ansöka om att få vara med i detta projekt och kompetenshöjning för dig i daglig verksamhet. En aktivitetsinspiratörs arbete går ut på att ”sätta guldkant på tillvaron” i andra personers liv.

Bakgrund till projektet

Aktivitetsinspiratörsprojektet är ett Arvsfondsprojekt där Borås Stad såsom projektägare samarbetar med Föreningen FUB, SISU Idrottsutbildarna, Västergötlands parasportförbund och många fler. Utgångspunkten är att varje individ har rätt till kompetenshöjning och att arbetslivet ska vara inkluderande så att alla individer kan som en resurs i ett jämställt och hållbart samhälle.

En aktivitetsinspiratörs daglig verksamhet går ut på att ”sätta guldkant på tillvaron” i andra personers liv, det vill säga möjliggöra till att livet kan bli mer roligt och meningsfullt. Det kan t ex vara på en mötesplats, i en förening, i en fritidsverksamhet eller i annan kommunal verksamhet. En aktivitetsinspiratör föreslår, organiserar och inspirerar till diverse aktiviteter både inom- och utomhus, enskilt och/eller i grupp. Deltagarna kommer att få lära sig hur man organiserar och inspirerar andra.

Kompetenshöjningen

Aktiviteterna/verksamheten kommer att bedrivas i vuxenutbildningens lokaler, i Sjuhäradshallen och på kommunala arbetsplatser under ett och ett halvt år där kompetenshöjning inom olika områden på individnivå tillgodoses. Den sista terminen övergår deltagarna till heltidspraktik. Efter godkänt genomförande av aktiviteterna får deltagarna ett intyg som ”Aktivitetsinspiratör med inriktning mot olika hälsofrämjande aktiviteter”.

Syftet: Ge personer med intellektuell funktionsnedsättning likvärdig tillgång till eftergymnasial utbildning och möjlighet till livslångt lärande för att därigenom förbättra deras möjlighet till arbete

Målgrupp: Personer med intellektuella funktionsnedsättningar som är skrivna i Borås Stad.

Antal platser: cirka 10 personer

Behörighet:
För att du ska kunna söka denna komptenshöjandeinsats behöver du

  • Ett beslut om dagligverksamhet inom LSS alternativ SoL
  • Kunna vara aktiv 6 timmar per dag
  • Kunna förstå/ ta del av information via internet
  • Kunna läsa/skriva enklare uppgifter digitalt eller i pappersform.

Urval: Samverkan mellan Försäkringskassan, SISU Idrottsutbildarna och Borås Stad.

Planerad kursstart: Vecka 8, 2020

Mer info och kontaktperson: Borås Stad: Sofie Nelsén, telefon 072-160 09 89

Anmälan: Till projektet/kompetenshöjandeinsats:
Borås Stad senast den 14 februari 2020 se webbformulär.

Mer information.PDF

Senast ändrad: 2020-01-22 11.22

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan till aktivitetsinspiratör

g q n C